Proaktywne zarządzanie doświadczeniami użytkowników końcowych

Dostrzegaj i rozwiązuj problemy z wyprzedzeniem

baramundi Argus Experience

Przejście na pracę hybrydową w biurze i w domu — a nawet z urządzeń mobilnych — znacznie zwiększyło wyzwania dla zespołów IT związane z zarządzaniem punktami końcowymi. Wzrosło również znaczenie zarządzania doświadczeniami użytkowników końcowych (EUEM). Zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności punktów końcowych niezależnie od typu i lokalizacji urządzeń ma zasadnicze znaczenie dla produktywności użytkowników oraz codziennej pracy operacyjnej. Zawieszenia i awarie systemu oraz oprogramowania mogą frustrować zarówno użytkowników, jak i administratorów IT, powodując zalew zgłoszeń do pomocy technicznej, które muszą zostać szybko zbadane i rozstrzygnięte.

Rozwiązanie oparte na chmurze baramundi Argus Experience (bEX) pomaga personelowi IT identyfikować, rozwiązywać i naprawiać problemy związane z urządzeniami końcowymi  zanim wywrą one negatywny wpływ na użytkowników i przełożą się na faktyczne zgłoszenia do pomocy technicznej. Oznacza to większą produktywność i satysfakcję użytkowników końcowych oraz więcej czasu dla zespołów IT na zmniejszanie zaległości, planowanie oraz wdrażanie strategicznych projektów, czy też nowe szkolenia certyfikacyjne.

Pobierz ulotkę produktu
 

Podsumowanie zalet

Zwiększ zadowolenie i produktywność użytkowników końcowych

Popraw stabilności i wydajność punktów końcowych

Zoptymalizuj łączność sieciową*

Uprość i przyspiesz rozwiązywanie problemów

 

Zmniejsz liczbę zgłoszeń do pomocy technicznej dzięki wczesnemu wykrywaniu problemów

Rozwiązuj złożone problemy dzięki rozbudowanym funkcjom analitycznym*

*Niektóre z wymienionych korzyści będą dostępne dopiero po wdrożeniu Argus Experience.

Ważne funkcje Argus Experience

 • Monitoruj wskaźniki punktów końcowych : Przeglądaj istotne dane dotyczące wydajności i stabilności punktów końcowych, na przykład związane z awariami aplikacji.
   
 • Uzyskuj opinie użytkowników końcowych : Porównuj subiektywne opinie użytkowników z odpowiednimi danymi dotyczącymi wydajności punktów końcowych, aby identyfikować „ukryte” anomalie.
   
 • Wizualizuj dane bieżące i historyczne : Ergonomiczne pulpity nawigacyjne i widoki pokazują dane historyczne i informacje w czasie rzeczywistym, ułatwiając wykrywanie trendów.
   
 • Oceniaj „dobre” i „złe” wyniki : Jasna punktacja umożliwia określanie zgodności bieżących danych dotyczących wydajności z bazowymi poziomami wskaźników.
   
 • Szybkie wdrażanie dzięki kompleksowej ochronie danych : Argus Experience można szybko wdrażać do użytku w skali międzynarodowej, ponieważ rozwiązanie to spełnia rygorystyczne wymogi RODO dotyczące przetwarzania danych osobowych.
   
 • Kompleksowe zarządzanie rolami i prawami : Daje pewność, że upoważnieni użytkownicy mogą przeglądać wyłącznie dane związane z przypisanymi im konkretnymi rolami i obowiązkami.

Przypadki użycia

Oto przykładowe zastosowania Argus Experience:

Ograniczenie frustrujących problemów z oprogramowaniem

 • Jasne i zwięzłe powiadamianie o awariach i zawieszeniach
 • Natychmiastowe wykrywanie opóźnionych restartów
 • Pomiar satysfakcji użytkowników końcowych podczas aktualizacji, migracji i wdrażania nowego oprogramowania

Identyfikacja problemów sprzętowych

 • Natychmiastowe wykrywanie konfliktów sprzętowych i niezgodności
 • Poprawa zarządzania bateriami urządzeń
 • Wyświetlanie lub potwierdzanie sprzętu odpowiedniego dla używanego oprogramowania

Usprawnienie wdrażania (onboardingu) nowych pracowników

 • Kompleksowe narzędzia do uzyskiwania informacji zwrotnych od użytkowników końcowych podczas wdrażania
 • Szybkie stwierdzanie braku wymaganego oprogramowania
 • Wykrywanie i usuwanie luk w licencjonowaniu oprogramowania

Naszym celem w bEX jest umożliwienie użytkownikom wydajnej, płynnej i bezpiecznej pracy. Dzięki wyraźnemu skupieniu się na doświadczeniach użytkowników końcowych zapewniamy administratorom IT całościowy obraz typowych problemów z punktami końcowymi oraz narzędzia i dane, których potrzebują, aby identyfikować przyczyny i inicjować odpowiednie rozwiązania.

Robert Klinger, Kierownik produktu, baramundi software GmbH

Dzięki baramundi Argus Experience możemy identyfikować i proaktywnie rozwiązywać problemy ze sprzętem i oprogramowaniem, zanim wpłyną one na klientów. Użytkownicy korzystają z niezawodnych, charakteryzujących się wysoką jakością usług, a my unikamy zalewu zgłoszeń do pomocy technicznej.

Alexander Hecker,
Lider Zespołu, Zarządzanie Klientami Korporacyjnymi
BAGHUS EDV- and Internet Services GmbH

Perspektywy: Funkcje Argus Experience na etapie rozwoju

Wykrywanie wartości odstających: dla szerszej analizy przyczyn źródłowych

Zapobieganie problemom: wykrywanie symptomów i analizowanie przyczyn w celu wdrożenia trwałych rozwiązań.

Zintegrowane i elastyczne rozwiązanie

Elastyczne interfejsy systemowe umożliwiają integrację Argus Experience z systemami UEM, takimi jak baramundi Management Suite.

Zamów Argus Experience już teraz

TYLKO PRZEZ KRÓTKI CZAS: 3-MIESIĘCZNY OKRES PRÓBNY

Modul Argus Experience PL

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Naszą polityka prywatności.