Referencje - Medway NHS Foundation Trust

Referencje

„Wdrożenie rozwiązań firmy baramundi przyczyniło się do zaoszczędzenia czasu i pieniędzy”.

Medway NHS Foundation Trust

Referencje

Medway NHS Foundation Trust

Medway NHS Foundation Trust to działająca dla dobra publicznego organizacja, na której działalność zezwolił brytyjski system służby zdrowia. Podmiot mieszczący się w mieście Gillingham obsługuje rocznie ponad pół miliona pacjentów w dystryktach Medway i Swale. Organizacja zatrudnia ponad 4 tys. osób, co sprawia, że jest jednym z największych pracodawców w Medway. Udziela się w niej również blisko 400 osób oferujących wsparcie w ramach takich inicjatyw jak szpitalna rozgłośnia radiowa czy działalność wolontariacka.

Technologia dla szpitali: unowocześnienie, udoskonalenia, optymalizacja i zarządzanie

Gdy chodzi o ratowanie życia, niezawodna infrastruktura informatyczna jest koniecznością. Wraz ze wzrostem liczby urządzeń użytkowanych w całej organizacji Medway NHS Foundation Trust zarządzanie rozległą infrastrukturą wykorzystywaną przez ponad 4 tys.

Zasoby informatyczne instytucji były przeciążone z racji wykorzystywania przestarzałych arkuszy kalkulacyjnych, nieaktualnych wersji baz danych, tradycyjnego, czasochłonnego procesu instalowania uaktualnień i zarządzania zagrożeniami. To z kolei wywoływało dezorganizujące pracę długie okresy przestoju i trudności w zapewnieniu zgodności wszystkich urządzeń końcowych z najnowszą polityką bezpieczeństwa.   

„Dostawcy oprogramowania regularnie publikują istotne poprawki i aktualizacje w zakresie bezpieczeństwa”, mówi Liz Capp-Gray, dyrektor ds. IT w Medway NHS Foundation Trust. „Wiązało się to z wieloma godzinami wytężonej pracy nad podstawowymi, lecz bardzo ważnymi procesami zarządzania urządzeniami końcowymi”.
Nawet pomimo dokładnego harmonogramu wdrażania poprawek nasz dział informatyczny nie był w stanie szybko przywrócić sprawności sprzętu, co w ostatecznym rozrachunku powodowało niespodziewane okresy przestoju i poważne zakłócenia w prowadzeniu czynności istotnych dla pracy szpitala.

Jesteśmy obecnie w stanie instalować konkretne uaktualnienia i poprawki przeciwko szkodliwemu oprogramowaniu i innym niebezpieczeństwom niezwłocznie po ich wykryciu.

Liz Capp-Gray, Dyrektor ds. IT w Medway NHS Foundation Trust

Wykorzystanie potęgi automatyzacji

Aby zagwarantować skuteczne działanie infrastruktury informatycznej w tak dynamicznym środowisku, Medway NHS Foundation Trust postanowiła wykorzystać narzędzie baramundi Deploy do planowania ponownego uruchomienia urządzeń w ramach wcześniej ustalonych czasów przestojów. Sprawdziło się to zwłaszcza w najważniejszych punktach szpitala, takich jak oddział ratunkowy czy oddział intensywnej opieki. Korzystając również z programu baramundi Automate (który także wchodzi w skład standardowych narzędzi dołączanych do pakietu baramundi Management Suite), zautomatyzowano proces instalacji istotnych poprawek i aktualizacji zabezpieczeń, zwalniając zasoby informatyczne, które można teraz wykorzystać do proaktywnej i zapobiegawczej konserwacji.

„Jesteśmy obecnie w stanie instalować konkretne uaktualnienia i poprawki przeciwko szkodliwemu oprogramowaniu i innym niebezpieczeństwom niezwłocznie po ich wykryciu. Firma baramundi pomaga nam radzić sobie z setkami potencjalnych zagrożeń dla oprogramowania, wykrywanymi każdego dnia w przypadku najpowszechniejszych aplikacji i systemów operacyjnych. Dzięki temu zyskujemy czas i zasoby na usprawnienie opieki nad pacjentami i podwyższenie jakości pracy”.

Medway NHS Foundation Trust

Jeszcze więcej argumentów za baramundi

  • Usprawnienie sporządzania raportów i audytów zasobów z baramundi Inventory
  • Pełna kontrola w jednym miejscu dzięki baramundi Remote Control
  • Zmniejszenie nakładów inwestycyjnych na oprogramowanie poprzez system inteligentnego zarządzania licencjami
  • O krok przed wszystkimi z baramundi Patch Management
Raport w PDF

Podsumowanie

„Firma baramundi oferuje bardzo elastyczne i efektywne kosztowo rozwiązanie, które pozwoliło nam skuteczniej wykorzystać dostępne zasoby informatyczne. Dzięki temu możemy zaoferować tysiącom pracowników i setkom tysięcy pacjentów najbezpieczniejsze z możliwych środowisk”, stwierdza Liz Capp-Gray. „Służba zdrowia pragnie udoskonalać opiekę nad pacjentami i zwiększać jakość świadczonych usług, które oferuje za pośrednictwem kanałów cyfrowych. Wymaga to opracowania najlepszych praktyk związanych z infrastrukturą informatyczną i bezpieczeństwem teleinformatycznym.

Automatyzacja niezbędnych codziennych zadań pozwoliła nam wykorzystać zaoszczędzony czas na udoskonalenie działalności zarówno w świecie cyfrowym, jak i rzeczywistym."