[Translate to polski:] IT-Map

Mapa środowiska IT

Przejrzystość dzięki mapie środowiska IT

Topologia sieci pod kontrolą

Wyzwanie

Liczba urządzeń sieciowych w firmie, zwłaszcza w przypadku dużych środowisk informatycznych, może bardzo szybko wzrosnąć do kilkuset sztuk. Aby nie stracić nad nimi kontroli i móc prowadzić pełną dokumentację własnej architektury IT, musisz: 

 • Wyszukać w sieci firmowej urządzenia sieciowe nienadzorowane przez administratorów IT lub nieujęte w ewidencji
 • Zidentyfikować i wyeliminować zagrożenia dla bezpieczeństwa, takie jak przestarzałe oprogramowanie wbudowane niezarządzanego urządzenia

Rozwiązanie

Po przeskanowaniu sieci firmowej za pomocą modułu baramundi Network Devices wwszystkie znalezione urządzenia sieciowe zostają wyświetlone logicznie uporządkowane w grupy. Na widoku otoczenia systemu baramundi Management Suite możliwe będzie potem wyświetlenie znalezionych urządzeń sieciowych w przejrzysty sposób na karcie. Widoczne będą przy tym również powiązania między urządzeniami. Widok ten umożliwia ponadto prezentację szczegółowych informacji o poszczególnych urządzeniach sieciowych, wyświetlenie portów, blokowanych połączeń i typupołączenia, aby dzięki tej wizualizacji zyskać kompleksowy obraz topologii sieci.

Do funkcji modułu baramundi Network Devices należą:

 • Graficzna prezentacja urządzeń możliwych do wykrycia przez protokół SNMP w formie mapy systemu IT
 • Interaktywne wyświetlenie mapy systemu IT
 • Automatyczna rejestrację urządzeń końcowych
 • Wizualizacja przyporządkowania urządzeń
 • Wyświetlenie informacji o portach, rodzaju połączenia i blokowanych trasach
 • Wsparcie administratora podczas dokumentowania własnego otoczenia IT

Możliwość eksportu do różnych formatów (Visio, PDF i SVG) na potrzeby dokumentacji IT

Nasza rekomendacja

Moduł baramundi Network Devices wykrywa urządzenia sieciowe zarządzane przez protokół SNMP, takie jak przełączniki sieciowe, routery i drukarki. Poza komputerami z systemem Windows może też inwentaryzować urządzenia mobilne i komputery z systemem Mac. Oprócz rejestracji urządzeń i odczytywania ich właściwości Device Manager rozpoznaje również topologię sieci i wizualizuje ją graficznie w postaci mapy systemu IT.

Efekt

Za pomocą modułu baramundi Network Devices zapewniasz pełną przejrzystość środowiska informatycznego w Twojej firmie.

Zyskujesz również orientację co do:

 • Dostępnych urządzeń
 • Wersji oprogramowania wbudowanego i systemu operacyjnego
 • Relacji i zależności między urządzeniami

 

Ponadto możesz:

 • Opcjonalnie rozdzielić na określone typy urządzeń
 • Eksportować prezentacje na potrzeby raportów
 • Szybko identyfikować źródła błędów w sieci

Wizualizacja w postaci mapy systemu IT