[Translate to polski:] IT-Map

Mapa środowiska IT

Przejrzystość dzięki mapie środowiska IT

Topologia sieci pod kontrolą

Wyzwanie

W przypadku dużych środowisk IT w firmie bardzo szybko pojawiają się setki urządzeń sieciowych.
Aby nie stracić nad nimi kontroli i móc prowadzić pełną dokumentację własnej architektury IT należy:

 • Wyszukać w sieci firmowej urządzenia sieciowe nienadzorowane przez administratorów i/lub nieujęte w ewidencji
 • Zidentyfikować i wyeliminować zagrożenia dla bezpieczeństwa, jak np. przestarzałe oprogramowanie układowe pominiętego urządzenia

Rozwiązanie

Po przeskanowaniu sieci firmowej za pomocą baramundi Network Devices wszystkie znalezione urządzenia sieciowe zostają podzielone na logiczne grupy. W widoku otoczenia baramundi Management Suite można potem wyświetlić znalezione urządzenia sieciowe jako przejrzystą mapę systemu IT. Widoczne są przy tym również powiązania między urządzeniami. Ponadto widok ten umożliwia prezentację szczegółowych informacji o poszczególnych urządzeniach sieciowych oraz wyświetlanie portów, blokowanych połączeń i typu połączenia, wizualizując w ten sposób kompleksowy obraz topologii sieci.

Do funkcji baramundi Network Devices zaliczamy: 

 • Graficzną prezentację urządzeń zarejestrowanych przez SNMP w formie przejrzystej mapy systemu IT
 • Interaktywne wyświetlanie mapy systemu IT
 • Automatyczną rejestrację urządzeń końcowych
 • Wizualizację przyporządkowania urządzeń
 • Wyświetlanie informacji o portach, rodzaju połączenia i blokowanych trasach
 • Wsparcie administratora podczas dokumentowania własnego otoczenia IT

Możliwość eksportu do różnych formatów (Visio, PDF i SVG) na potrzeby dokumentacji IT

Nasze zalecenie

Moduł baramundi Network Devices wykrywa urządzenia sieciowe zarządzane przez SNMP, takie jak przełączniki, routery i drukarki. Poza komputerami z systemem Windows może też inwentaryzować urządzenia mobilne i komputery Mac. Oprócz rejestracji urządzeń i sprawdzania ich właściwości Device Manager rozpoznaje również topologię sieci i wizualizuje ją graficznie jako „mapę systemu IT”.

Efekt

Dzięki baramundi Network Devices zapewniasz pełną przejrzystość środowiska IT. Administrator zyskuje kontrolę nad:

 • Dostępnymi urządzeniami
 • Wersje oprogramowania sprzętowego i systemów operacyjnych
 • Relacjami i zależnościami pomiędzy urządzeniami

 

Ponadto może:

 • Odfiltrowywać określone typy urządzeń
 • Eksportować prezentacje na potrzeby raportów
 • Szybko identyfikować źródła błędów w sieci

Wizualizacja w mapie systemu IT