[Translate to polski:] Softwareverteilung

Przydzielić oprogramowanie

Przydzielić oprogramowanie

Redukcja czasu i kosztów dzięki automatycznemu przydzielaniu oprogramowania

Wyzwanie

Z jednej strony możliwość używania oprogramowania zdefiniowanego jako standardowe dla przedsiębiorstwa. Działa ono na każdym komputerze, gdzie musi być utrzymywane w aktualnym stanie. Z drugiej strony wielu użytkowników potrzebuje specjalnych programów – które również wymagają aktualizacji i łat. Do tego dochodzi jeszcze kwestia bezpieczeństwa. Czy rzeczywiście każdy może instalować i wykonywać w sieci dowolny program? Tak więc specjaliści IT w firmie wędrują od działu do działu, od komputera do komputera. Dla każdej pierwszej instalacji. Dla każdej aktualizacji. Dla każdej łaty. Można też załatwić wszystko dzięki samodzielnie utworzonym skryptom – w jak najkrótszym czasie i nie uwzględniając użytkowników.

Chcesz zaoszczędzić czas i zasoby podczas wykonywania powtarzalnych czynności? Przydzielanie oprogramowania stanowi istotną część budżetu czasu administratorów. Potrzebujesz rozwiązania, które:

  • Wykonuje pierwsze instalacje w pełni automatyczny sposób
  • Reguluje proces konfiguracji i konserwacji komputerów
  • Minimalizuje nakłady
  • Zapewnia niezakłóconą i bezpieczną pracę
  • Zapobiega instalowaniu nieautoryzowanego oprogramowania

Rozwiązanie

W baramundi Management Suite można określić za pomocą przejrzystego interfejsu, jakie oprogramowanie ma być przydzielane na danych komputerach i w jakiej kolejności. Rzecz jasna odbywa się to z uwzględnieniem zależności technicznych. W ten sposób można skonfigurować komputery całego działu zalewie kilkoma kliknięciami myszy.

baramundi Deploy wykonuje pracę dokładnie wtedy, gdy tego chcemy – na przykład nocą. Można również przydzielić użytkownikom uprawnienie do przesuwania w czasie prac, a tym samym i procesu przedzielania oprogramowania. W ten sposób instalacja przebiega w bezpieczny sposób bez zakłócania użytkownikom ich ważnych zadań. Łaty programów Microsoft można instalować w bezpieczny, a jednocześnie zautomatyzowany sposób dzięki baramundi Patch Management .

W baramundi Managed Software dostępne są aplikacje i łaty firm zewnętrznych. Dzięki baramundi Inventory można zawsze uzyskać aktualny przegląd zainstalowanego oprogramowania. Dzięki temu znany jest aktualny stan licencji i można uniknąć kosztownego niedomiaru lub nadmiaru licencji. Administrator może wykrywać niepożądane oprogramowanie na komputerze w sieci i usuwać je w automatyczny sposób korzystając z baramundi Deploy.

Jeszcze bardziej precyzyjne zarządzanie licencjami umożliwia baramundi AUT . AUT sprawdza, czy oprogramowanie jest faktycznie wykorzystywane. W ten sposób korzystając z baramundi Deploy, można odinstalować nieużywane oprogramowanie i zaoszczędzić na kosztach licencji. baramundi AUT spełnia przy tym wszystkie wymogi RODO.

Nasze zalecenie

Przydzielanie i konserwację oprogramowania można przekazać baramundi Management Suite z modułami:

Efekt

Możliwość stworzenia w kilku krokach kontrolowanego środowiska dla instalacji i konserwacji oprogramowania z:

  • Automatyczną instalacją każdego programu na dowolnej liczbie komputerów
  • Zestawieniem wszystkich licencji
  • Kontrolą nad zainstalowanymi programami
  • Automatyczną konserwacją zainstalowanego oprogramowania
  • Zarządzanie uprawnieniami do wykonywania programów

Stwórz identyfikowalne i możliwe do sprawdzenia standardy i ogranicz w odczuwalny sposób nakłady na zarządzanie oprogramowaniem!