Referencje - Universitätsklinikum Düsseldorf

Referencje

Optymalna opieka – zarówno dla pacjentów jak i infrastruktury IT

Universitätsklinikum Düsseldorf Medical Services GmbH

Referencje

Universitätsklinikum Düsseldorf

Szpital Uniwersytecki, zatrudniający ponad 5500 pracowników, jest jednym z największych pracodawców w regionie Düsseldorfu i przyjmuje rocznie ponad 50 tys. pacjentów. W celu pokrycia kosztów opieki i administracji związanych z leczeniem pacjentów, Universitätsklinikum Düsseldorf Medical Services GmbH (UKM) stanowi jednostkę zależną należącą do Universitätsklinikum Düsseldorf (UKD).

Wszystkie czynności wychodzące poza zakres podstawowej działalności UKD wykonywane są przez 450 pracowników firmy usługowej. Świadczą oni usługi w zakresie zarzadzania projektami, technologii maszynowej, sprzętu elektrycznego i komunikacyjnego, technologii medycznej, zaopatrywania w zasoby centralnej sterylizacji, prania, prowadzenia archiwum, zapewniania ochrony, transportu i przede wszystkim IT.

Odział UKM IT z Phillipem Mülllerem na czele zatrudnia 39 pracowników. Główne zadania oddziału obejmują wsparcie pierwszego i drugiego stopnia, zarządzanie klientami, zarządzanie urządzeniami mobilnymi, zarządzanie drukarkami, zakup sprzętu IT, zarządzanie projektami, specjalne projekty SAP, zarządzanie technologią systemową z ponad 150 serwerami wirtualnymi oraz udostępnianie elektronicznego archiwum akt pacjentów w UKD. Müller i jego zespół zajmują się łącznie ok. 7 tysiącami urządzeń końcowych w 32 instytutach i 28 klinikach na łącznej powierzchni ok. 46 hektarów.  Dodatkowo, obsługa obejmuje również różne placówki na terenie Düsseldorfu oraz centrum naukowo-badawcze Jülich.

Universitätsklinikum Düsseldorf

Początek długiej współpracy

„Do obsługi baramundi Endpoint Management zatrudnionych jest dwóch pracowników pełnoetatowych. Ze względu na wysoki stopień automatyzacji i zastosowanie PXE-Boot, WoL i powiązanego z nim OS-Deploy, bardzo łatwo jest przygotować do pracy 100 urządzeń końcowych w możliwie najkrótszym czasie. Dzięki konsekwentnemu stosowaniu bMS, nasz zespół wsparcia pierwszego i drugiego stopnia był w stanie obsłużyć dodatkowe 1500 klientów, dysponując taką samą ilością pracowników jak w roku 2015” – wyjaśnia Müller.

Raport w PDF

„Kluczowymi czynnikami, które sprawiły, iż wybraliśmy baramundi, była prezentacja firmy, przeprowadzona w sposób otwarty, szczery i kompetentny, bez pustych obietnic ubranych w piękne słowa. Wszystkie osoby zaangażowane w proces selekcji posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie IT i potrafią natychmiast rozpoznać, kiedy oferta jest niemożliwa do zrealizowania, a kiedy zawiera konkretne informacje. Już w 2014 r., program baramundi Management Suite oferował narzędzia spełniające nasze wymogi. Zespół baramundi Software GmbH przekonał nas do swojego produktu za sprawą jego doskonałej prezentacji, jak również podczas kolejnych spotkań poprzez świadczenie doskonałych usług wsparcia, bezproblemową komunikację oraz oferowanie atrakcyjnej ceny i uproszczonego system sprzedaży.

Dlatego od 2015 roku korzystamy z baramundi Management Suite” – wyjaśnia Müller. „Korzystamy z prawie wszystkich opcji oferowanych przez baramundi Management Suite: dystrybucja oprogramowania (wdrażanie – Deploy), instalacja systemu operacyjnego (OS-Install), inwentaryzacja zasobów (Inventory) i studio automatyzacji (Automation Studio) ze skryptami napisanymi specjalnie z myślą o zarządzaniu naszymi terminalami i podłączonymi urządzeniami preferyjnymi” – kontynuuje Müller.

Byłoby wspaniale, gdyby więcej firm z sektora IT miało podobne poglądy na obsługę klienta, oferty szkoleniowe i wsparcie. Spółka baramundi jest dla nas w tym zakresie punktem odniesienia par excellence.

Phillip Müller, Dyrektor ds. IT w UKM

Podsumowanie

Szpitale uniwersyteckie są zasadniczo narażone na duże obciążenia kadrowe. Wsparcie pierwszego i drugiego stopnia, obejmujące centralną infolinię, zatrudnia tylko dwunastu pełnoetatowych pracowników odpowiedzialnych za obsługę prawie 7000 urządzeń końcowych, z którymi może się skontaktować 5500 pracowników. Bez baramundi Management Suite zarządzanie tak ogromną liczbą pracowników byłoby niewyobrażalne, a zapotrzebowanie na personel przekroczyłoby liczbę 25 pełnoetatowych pracowników.

Podsumowując, Müller opisuje swoje doświadczenia z baramundi w następujący sposób: „Byłoby wspaniale, gdyby więcej firm z sektora IT miało podobne poglądy na obsługę klienta, oferty szkoleniowe i wsparcie. Spółka baramundi jest dla nas w tym zakresie punktem odniesienia par excellence. Gratulujemy firmie baramundi software GmbH niezwykle wszechstronnego produktu i spodziewamy się długotrwałej, pełnej szacunku i owocnej współpracy. Jednocześnie zachęcamy wszystkie firmy, aby zainteresowały się kwestią zarządzania punktami końcowymi i również doświadczyły zalet bMS”.