Referencje - Vaillant Group

Referencje

Przemysłowy Internet przedmiotów - baramundi używane w produkcji

Vaillant Group

Referencje

Vaillant Group

Od 1874 roku grupa Vaillant z siedzibą w Remscheid w NRW opracowuje i sprzedaje rozwiązania w zakresie techniki grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. Obecnie grupa zatrudnia ponad 13.000 osób i utrzymuje 10 zakładów produkcyjnych i rozwojowych.

Obecnie firma obsługuje 700 klientów w zakresie produkcji, dystrybuowanych we wszystkich lokalizacjach. Środowisko technologii operacyjnej (OT) w grupie Vaillant jest zarządzane przez Mariusa Renelta, starszego menedżera systemu automatyzacji produkcji IT, wraz z trzema kolegami i co najmniej jednym menedżerem OT na zakład, który przejmuje klasyczne wsparcie na poziomie 1 i 2 dla danej lokalizacji jako kluczowy punkt kontaktowy.

Vaillant Group

Skuteczne zarządzanie punktami końcowymi

"Zaczęliśmy tutaj jako producent czystych systemów z bardzo prostymi rozwiązaniami. Duże zmiany lub powtarzające się kroki były zautomatyzowane przez Auto-IT, a następnie dystrybuowane jako pliki wykonawcze. Dostarczone systemy były śledzone w programie Excel. Jednak już w tym momencie było jasne, że w perspektywie średnioterminowej potrzebny będzie lepszy system. Dzięki tej podstawowej automatyzacji byliśmy w stanie przynajmniej złagodzić krytyczne punkty bólu. Niemniej jednak, czas potrzebny na podstawowe wdrożenia i deterministyczne zmiany był wysoki", wspomina Renelt.

Raport w PDF

Na początku projektu modernizacji IT w produkcji w 2014 r. było już jasne, że warunkiem wstępnym udanej transformacji będzie dedykowane rozwiązanie do zarządzania klientami. W przeciwnym razie zakres i liczba niezbędnych zmian nie byłyby możliwe do zrealizowania.

Grupa Vaillant wreszcie znalazła to, czego szukała u niemieckiego producenta oprogramowania baramundi. "Szczególnie podobała nam się bardzo niska zależność od specjalistycznej infrastruktury. Dzięki baramundi, możemy łatwo wdrożyć lokalne DIP (rozproszone punkty instalacyjne), wykorzystując proste, praktycznie zawsze dostępne współdzielenie plików. Inne rozwiązania zazwyczaj wymagają lokalnego agenta, co oczywiście wymagałoby dużego nakładu pracy i kosztów dla systemu nadrzędnego. W związku z tym byliśmy w stanie zaoszczędzić koszty niezbędnej w innym przypadku rozbudowy systemu", mówi Renelt.

"W przeciwieństwie do innych producentów, baramundi oferuje również bardzo wydajny zestaw konstrukcyjny do współpracy z innymi narzędziami. Ponieważ chcieliśmy automatycznej wymiany danych pomiędzy wdrożeniem, monitorowaniem i bazą danych zarządzania konfiguracją (CMDB), było to nieodzowny element udanego wdrożenia. Poza tym, dodatkowe moduły dostępne dla nas oraz wsparcie, które otrzymaliśmy - które już zapewniło nam znaczące wsparcie podczas oceny produktu - były decydującym argumentem na korzyść baramundi".

Po kilku latach korzystania z baramundi, mamy tylko dobre doświadczenia. Jesteśmy przekonani, że dokonaliśmy właściwego wyboru i że jesteśmy dobrze przygotowani na przyszłość.

Marius Renelt, Starszego menedżera systemu automatyzacji produkcji IT w Vaillant Group

Szybkie wdrożenie i oszczędność czasu wdrożenia

"Byliśmy zaskoczeni tym, jak szybko realizacja została zakończona w 2014 roku. W porównaniu do naszego poprzedniego rozwiązania, serwer działał szybko, a pierwsze pakiety oprogramowania były gotowe w bardzo krótkim czasie. Do rolloutu agenta mogliśmy wykorzystać nasz stary proces i dostarczyć gotowy plik wykonywalny, który zawierał wszystko, czego potrzebowaliśmy. W ciągu miesiąca mieliśmy wszystkie systemy gotowe", mówi Renelt.

"Naszym głównym obszarem zastosowania systemu bMS jest oczywiście wdrożenie i automatyzacja. Korzystamy głównie z funkcji inwentaryzacyjnych, aby wypełnić naszą CMDB danymi. Obecnie przygotowujemy również rollout dla zarządzania poprawkami za pomocą naszego własnego interfejsu graficznego. Następnie chcemy zająć się zarządzaniem urządzeniami sieciowymi baramundi Network Device Management. Obliczyliśmy, że automatyzując zwykłe instalacje komputerowe, zaoszczędzimy około czterech osobo-miesięcy rocznie. Dodatkowo praca jest ułatwiona dzięki automatyzacji innych procesów. Szacuje się, że uniknięcie przestojów maszyn pozwoli zaoszczędzić jeszcze więcej".

Podsumowanie

"Obsługa pakietu Baramundi Management Suite okazała się o wiele łatwiejsza niż się spodziewaliśmy. Oczywiście, w trakcie przejścia na euro trzeba było pokonać jedną lub dwie przeszkody - na przykład, mogę polecić, aby każdy ustanowił zasady nazywania i grupowania oprogramowania, zadań i związanych z nimi skryptów i plików oraz egzekwował je we własnej organizacji, aby oszczędzać pracę w firmie. Tutaj przyjrzeliśmy się praktykom twórców oprogramowania.

Ogólnie jednak, możemy wyciągnąć tylko pozytywne wnioski w zakresie wsparcia.