Update Management checklist

Do pobrania materiałów

Bądź na bieżąco z aktualizacjami

CHECKLISTY

CHECKLISTY BARAMUNDI zapewniają zwięzłe i szczegółowe wskazówki ekspertów odnoszące się do częstych pytań i problemów. Więcej z nich można znaleźć na stronie.

Nic nie jest idealne. Zwłaszcza oprogramowanie, które w dzisiejszych czasach często składa się z kilku tysięcy lub nawet kilku milionów wierszy kodu. W konsekwencji, wymaga ono ciągłych ulepszeń i aktualizacji. Aby ich liczba Cię nie przytłoczyła, zalecamy poniższą procedurę. Dzięki niej nie przegapisz żadnej ważnej poprawki.

1. Określenie najważniejszego sprzętu i oprogramowania

Na początku należy ustalić, które punkty końcowe są szczególnie istotne dla ogólnego funkcjonowania przedsiębiorstwa i które aplikacje są najbardziej podatne na cyberataki. Na podstawie tych informacji można ustalić pierwszeństwo patchowania.

2. Testy aktualizacji

Niestety, aktualizacje również mogą zawierać błędy. Dlatego należy je najpierw przetestować na kilku urządzeniach. Po upewnieniu się, że zmiany nie spowodują większych problemów niż te, które rozwiązują, aktualizacje mogą być wprowadzone na szerszą skalę.

3. Wprowadzenie topologii pierścienia

Nie wszystkie punkty końcowe powinny równocześnie otrzymywać te same aktualizacje. Jeżeli jednak tak się zdarzy, powinny one być połączone w tzw. pierścień. Pierścienie z najważniejszymi punktami końcowymi powinny otrzymać aktualizację jako pierwsze.

4. Zautomatyzowane bezpieczeństwo

Ręczne wprowadzanie zmian jest nie tylko czasochłonne, lecz również podatne na błędy. Lepiej jest zautomatyzować ten proces stosując narzędzia do zarządzania urządzeniami końcowymi i w ten sposób zapewnić szybką i bezbłędną instalację. Wykrywanie luk w zabezpieczeniach również może zostać zautomatyzowane. Gotowe paczki z aktualizacjami oprogramowania ponadto zapobiegają przeciążeniom działu IT.

5. Zarządzanie ryzykiem

Uwaga: Aktualizacja oprogramowania nie zawsze jest możliwa lub wskazana. Oprócz wadliwych lub niekompatybilnych instalacji istnieją starsze systemy, których nie można zmienić. W takim przypadku należy podjąć działania i jeśli to konieczne, odłączyć dane urządzenie od sieci lub zabezpieczyć je przed atakami za pomocą zewnętrznych systemów bezpieczeństwa.

Stosując się do tych wytycznych, aktualizacje mogą być wdrażane szybko i niezawodnie, zapewniając najlepszą możliwą ochronę sieci. baramundi Management Suite wspiera ten proces za pomocą modułów baramundi Inventory, Network Devices, Vulnerability Scanner, Update Management, Deploy, Automate oraz Managed Software.

Zawsze miej pod ręką praktyczną listę kontrolną?