Endpoint Management | System Administration

Usprawnij zarządzanie usługami IT dzięki 7 eksperckim poradom

31. stycznia 2024, Avatar of Kilian SchwermerKilian Schwermer

Zarządzanie usługami IT (IT Service Management) stawia przez zespołami informatycznymi liczne wyzwania. Jednak administratorzy, którzy działają w sposób systematyczny, mogą poprawić wydajność i zmniejszyć koszty. Rozpocznij nowy rok z naszymi siedmioma wskazówkami w zakresie ITSM.

W pigułce

  • Menedżerowie IT mogą poprawić istniejące procesy zarządzania usługami informatycznymi poprzez automatyzację i rozwiązania samoobsługowe.
  • Zarządzanie usługami dla firm (Enterprise Service Management) rozszerza zasady ITSM na obszary związane z funkcjonowaniem firmy.
  • Gwałtowny rozwój chatbotów opartych na sztucznej inteligencji i rozwiązań samoobsługowych rewolucjonizuje ITSM. Przyszłe priorytety będą skupiać się na proaktywnej analizie doświadczeń użytkowników końcowych, zrównoważonym rozwoju, cyberbezpieczeństwie i ciągłym szkoleniu zespołów IT.

1. Poprawa istniejących procesów zarządzania usługami IT

Rosnące tempo innowacji technologicznych wymaga od menedżerów IT regularnego inicjowania nowych sposobów rozwiązywania problemów, raportowania, inwentaryzacji zasobów i innych kluczowych czynności. Jednak muszą oni również stale analizować i przystosowywać istniejące procesy ITSM. Dwoma prostymi przykładami są w tym wypadku zastosowanie automatyzacji w zarządzaniu aktualizacjami i rosnąca popularyzacja rozwiązań samoobsługowych dla użytkowników końcowych.

2. Nie zapominajmy o ESM!

Zarządzanie usługami IT ewoluuje w połączeniu z zarządzaniem usługami dla firm (ESM). Enterprise Service Management rozszerza zasady i procesy ITSM na inne obszary przedsiębiorstwa, aby promować koncentrację na usługi i wydajność. Cel nadrzędny to dostarczenie skutecznych i produktywnych usług i procesów cyfrowych w całej firmie. Jednym z przykładów jest uproszczenie i usprawnienie złożonych procesów w różnych działach, takich jak HR, marketing i sprzedaż poprzez automatyzację. Praktyki zorientowane na usługi również mogą poprawić doświadczenia użytkowników i sprawić, że przepływy pracy będą bardziej transparentne i intuicyjne.

3. Automatyzacja w parze ze sztuczną inteligencją

Automatyzacja w połączeniu z generatywną sztuczną inteligencją gwałtownie zyskuje na znaczeniu, szczególnie dla poprawy procesów, które już są zautomatyzowane. Szybko rozwijające się uczenie maszynowe, przetwarzanie języka naturalnego i inne technologie oparte na AI mogą zrewolucjonizować zarządzanie usługami IT w 2024 r. Początkowe próby z chatbotami wytrenowanymi na firmowych bazach danych ujawniają istotny potencjał samodzielnego rozwiązywania przez nie zgłoszeń 1. poziomu.

Rozszerzone możliwości samoobsługi dla użytkowników końcowych mogą również odciążyć zespoły IT od wykonywania powtarzalnych, rutynowych zadań i przynieść użytkownikom korzyści w postaci dostępu do natychmiastowej, całodobowej pomocy. Na przykład generatywna sztuczna inteligencja może wytwarzać kod pomocniczy, dokumentację i raporty.

4. Proaktywna analiza doświadczeń użytkowników

Kluczowe dla sukcesu ITSM staje się zapewnienie satysfakcji użytkowników końcowych! Administratorzy czerpią korzyści z ciągłego i proaktywnego monitorowania cyfrowych doświadczeń użytkowników (ang. DEX, Digital Employee Experience) i wykrywania problemów IT na wczesnym etapie. W porównaniu z tradycyjnym (i droższym) reaktywnym podejściem do odpowiadania na incydenty, DEX pozwala zespołom IT wykrywać problemy na punktach końcowych i reagować na nie zanim staną się zauważalne dla użytkowników lub zakłócą normalne operacje.

Zautomatyzowane systemy wysyłania zgłoszeń, takie jak te dostępne dla użytkowników oprogramowania baramundi Management Suite w Unii Europejskiej, mogą zwiększyć produktywność działu IT i poprawić doświadczenia użytkowników końcowych poprzez przyśpieszenie i lepsze ukierunkowanie odpowiedzi na prośby o wsparcie. Na przykład, częste i typowe zapytania można szybko i automatycznie rozwiązywać z użyciem zadań predefiniowanych. Analiza potrzeb użytkowników końcowych umożliwia również implementację i promocję takich sposobów wsparcia, które rzeczywiście zwiększają satysfakcję użytkowników.

5. Wydajność i zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój nie jest już tylko modnym hasłem. W rzeczywistości wydajne użycie zasobów staje się już wymogiem dla wielu zespołów IT. Administratorzy powinni przejrzeć i odpowiednio przystosować swoje strategie i priorytety ITSM na 2024 r., aby odpowiadały celom zrównoważonego rozwoju ich firm. Obejmuje to największe możliwe uproszczenie procesów i zmniejszenie liczby zasobochłonnych zadań. Czerpanie z podejścia opartego na najlepszych praktykach również może poprawić wydajność implementacji zmienionych i nowych procesów.

6. Cyberbezpieczeństwo priorytetem

Bezpieczeństwo IT pozostanie w centrum uwagi w 2024 r. Rosnąca liczba zagrożeń i ich rodzajów wymaga od zespołów IT pewności, że ich systemy ITSM obejmują niezawodne środki bezpieczeństwa, które chronią wrażliwe dane biznesowe i zmniejszają potencjalne luki w zabezpieczeniach. Kluczowymi elementami są zarządzanie tożsamością i dostępem, ochrona punktów końcowych i szyfrowanie danych. ITSM zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ zapewnia interfejs do kontaktu ze światem zewnętrznym. Renomowany system zarządzania zmianą jest ważnym dodatkiem do klasycznych środowisk zgłoszeń serwisowych.

7. Utrzymanie zespołów IT w gotowości

Przyśpieszające tempo innowacji technologicznych wymaga zarówno bieżącego przeglądu praktyk ITSM, jak i regularnego szkolenia i poszerzania umiejętności zespołów IT. Kursy szkoleniowe, certyfikacje, przerwy od rutynowych zadań i dostęp do wiedzy eksperckiej są wysoko cenionymi sposobami na zwiększanie kompetencji zespołów IT. Konferencje IT i inne wydarzenia również dają administratorom możliwość wymiany informacji i idei, aby pozostać na bieżąco z trendami i najlepszymi praktykami ITSM.

W 2024 r. ITSM będzie można opisać jako połączenie postępów technologicznych, zwiększonego nacisku na doświadczenia użytkownika i inicjatyw zrównoważonego rozwoju. Rozwiązania samoobsługowe dla użytkowników i ciągłe szkolenia dla zespołów IT również odegrają kluczową rolę. W szczególności postępujący rozwój generatywnej sztucznej inteligencji będzie mieć decydujące znaczenie dla firm w dostosowywaniu operacji ITSM do przyszłości, jak i rozwoju produktywności.

Popraw wydajność ITSM

Chcesz szybko i efektywnie zmodernizować swoje ITSM? Oto baramundi Management Suite (bMS) – twój “osobisty asystent” w zarządzaniu usługami IT. Bez względu na to, czy chodzi o samoobsługę dla użytkowników końcowych, zautomatyzowaną obsługę zgłoszeń serwisowych czy inwentaryzację zasobów IT, bMS może zmienić twoje ITSM za pomocą prostszych, potężniejszych i bardziej przyjaznych rozwiązań.

Skuteczne ITSM z baramundi

Czytaj więcej

Wpisy 1 do 3 z 3