End User Experience

"Odkrywaj nieznane dotąd światy..."

14. września 2023, Avatar of Robert KlingerRobert Klinger

„Śmiało dążyć tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden administrator czy użytkownik IT.“ Cytat zapożyczony z kultowego serialu Star Trek, trafnie oddaje istotę premiery nowego rozwiązania baramundi Argus Experience, które zapewnia klientom i partnerom baramundi natychmiastowy dostęp do praktycznych narzędzi zarządzania doświadczeniem użytkownika końcowego.

W pigułce

  • Zarządzanie doświadczeniami użytkowników końcowych (EUEM) ma coraz większe znaczenie dla administratorów IT ze względu na zawiłość systemów informatycznych, a także bardziej elastyczne warunki pracy.
  • Moduł baramundi Argus Experience (bEX) zapewnia administratorom IT skuteczne narzędzie do rejestrowania i analizowania stabilności oraz wydajności urządzeń końcowych.
  • bEX umożliwia administratorom IT powiązanie opinii użytkowników końcowych z obiektywnymi danymi dot. sprzętu i oprogramowania w celu wczesnego wykrywania i korygowania problemów z wydajnością.
  • Przejrzyste zestawienia usprawniają proaktywną i obiektywną ocenę wyników.

Połączenie technologii, ludzi i zmian organizacyjnych sprawiło, że zarządzanie doświadczeniami użytkowników końcowych (EUEM) na przestrzeni ostatnich lat stało się istotnym obszarem dla administratorów IT. Ze względu na powszechniejsze wykorzystanie chmury obliczeniowej, systemy IT są coraz bardziej złożone. Możliwość zdanego wykonywania obowiązków w biurze, w domu lub w podróży sprawiła, że praca jest bardziej elastyczna. W związku z tym IT musi działać niezawodnie, niezależnie od tych okoliczności. Zwiększyły się również oczekiwania pracowników odnośnie do wydajności systemów, oprogramowania i sieci – użytkownicy są dziś mniej cierpliwi w sytuacjach zakłóceń, spowolnień czy awarii.

Czynniki te tworzą ramy dla nowego rozwiązania baramundi Argus Experience (bEX). bEX zapewnia administratorom IT narzędzia do rejestrowania i analizowania stabilności oraz wydajności punktów końcowych w sieci. Ponadto, umożliwi skorelowanie subiektywnych opinii użytkowników z obiektywnymi danymi dotyczącymi wydajności sprzętu i oprogramowania. Połączenie raportów użytkowników ze wskaźnikami wydajności sprawia, że EUEM i bEX to praktyczne i wydajne rozwiązania, których ranga zmieniła się z przydatnych na niezbędne.

Co potrafi Argus Experience?

bEX dostarcza administratorom IT wgląd w dane, które pomagają im zapewnić lepszą wydajność i niezawodność punktów końcowych. To z kolei umożliwia użytkownikom produktywną pracę bez obaw związanych z IT. Jest to korzystne dla administratorów, ponieważ mogą oni zidentyfikować i rozwiązać wiele problemów jeszcze zanim zostaną one zgłoszone przez pracowników.

Nagłe problemy z IT mogą pojawić się niespodziewanie. Jednak wiele z nich ujawniania się w miarę upływu czasu. Argus Experience pozwala na wczesne wykrycie pierwszych oznak awarii sprzętu, oprogramowania lub sieci, dzięki czemu możliwa jest analiza ich przyczyn i podjęcie odpowiednich działań zaradczych za pomocą pakietu baramundi Management Suite. Dzięki temu administratorzy są bardziej wydajni i produktywni oraz obniżają koszty utrzymania IT. Tym samym mogą lepiej skoncentrować się na zadaniach, dzięki którym są prawdziwymi „bohaterami IT”.

Tricorder medyczny dla urządzeń końcowych

Ponownie odnieśmy się do Star Treka, gdzie Argus Experience wcieliłby się w medyczny tricorder do diagnozowania powtarzających się „drobiazgów”, które prowadzą do niezadowolenia użytkowników. Najczęstszym przykładem jest długi czas uruchamiania systemu połączony z częstymi restartami. Nieprawidłowo działający komputer może potrzebować kilku minut, zanim będzie gotowy do rozpoczęcia codziennej pracy. Konieczność ponownego uruchomienia systemu w godzinach pracy - często pod presją czasu - może zmienić ten „drobiazg” w znacznie większy problem. Z Argus Experience, administratorzy IT mogą zidentyfikować wyraźnie wolniejsze urządzenia, aby je następnie usprawnić. Warto dodać, że bEX robi to wszystko w pełnej zgodności z przepisami o ochronie danych.

Awarie programów są często powodem frustracji oraz obniżenia produktywności użytkowników. bEX wykrywa i analizuje systemy z niestabilnymi lub nieaktualnymi wersjami oprogramowania oraz znajduje wzorce w czasie awarii i spowolnień. Często są to nieocenione wskazówki, które pomagają skutecznie rozwiązywać problemy.

Powiązanie subiektywnych opinii użytkownika z obiektywnymi danymi

Argus Experience przydaje się również do wykrywania problemów sprzętowych, takich jak np. przestarzałe baterie w laptopach, które mogą znacząco obniżyć wydajność systemu.

bEX umożliwia nie tylko powiązanie opinii użytkowników z wydajnością systemu, ale także pozwala nadawać właściwe priorytety odpowiednim reakcjom i rozwiązaniom. Administrator może przypisać niższy priorytet do naprawy problemów, których użytkownik nie zauważył. Natomiast z drugiej strony, system pozwala zareagować szybciej w przypadku istotnych awarii. Przykładem może być laptop przedstawiciela handlowego, w którym słaba bateria nie pozwala na prowadzenie prezentacji sprzedażowych bez zakłóceń.

Argus Experience pomoże administratorom gromadzić i analizować dane urządzeń końcowych, a także opinie użytkowników, aby wyciągać odpowiednie wnioski i podejmować odpowiednie działania.

Wygodne dashboardy do proaktywnego zarządzania IT

Przejrzyste pulpity nawigacyjne w Argus Experience zapewniają wizualizację bieżących i archiwalnych danych, na podstawie których można zidentyfikować trendy.
Administratorzy mogą na bieżąco monitorować problemy takie jak zawieszanie się i awarie programów, długi czas uruchamiania czy krótki czas pracy baterii, dzięki czemu mogą z wyprzedzeniem je rozwiązywać. Nieprawidłowości są również analizowane z uwzględnieniem danych historycznych i powiązane z konkretnymi zgłoszeniami do pomocy technicznej. Przejrzysta punktacja umożliwia także obiektywną ocenę i porównanie wyników ze średnimi wartościami innych środowisk IT.

Odkrywanie nowego, niezwykle wydajnego świata EUEM

Rozwiązania takie jak baramundi Argus Experience wpisują się w pojęcie zarządzania doświadczeniem użytkownika końcowego (End User Experience Management, EUEM). Często stosuje się także nazwę zarządzanie doświadczeniem cyfrowym (Digital Employee Experience, DEX). Jednak opisują one te same funkcje i cechy, bez względu na dżunglę skrótów, w której się znajdujesz. Chodzi o to, że bEX to ważne narzędzie w zestawie administratora, które może pomóc Ci odważnie wyjść poza ramy reaktywnego rozwiązywania problemów i wkroczyć w nowy, nieznany świat wydajnego, proaktywnego zarządzania IT oraz bardziej produktywnych użytkowników końcowych.

Zrób darmowy skok w hiperprzestrzeń EUEM

Klienci baramundi mogą wypróbować nowy moduł Argus Experience przez 3 miesiące za darmo i bez zobowiązań.

Wypróbuj darmowy bEX!

Czytaj więcej

Wpisy 1 do 3 z 3