Endpoint Management | System Administration

Klucz do skutecznego zarządzania zmianą

24. stycznia 2024, Avatar of Stefan TitzeStefan Titze

Zarządzanie zmianą jest ważnym aspektem działalności operacyjnej firmy, który znacząco wpływa na specjalistów IT. Wszelkie transformacje wymagają skoordynowanego podejścia wszystkich interesariuszy, w tym pracowników, informatyków oraz kierownictwa. Ujednolicone zarządzanie punktami końcowymi zapewnia w tym aspekcie istotne wsparcie.

W pigułce

  • Wdrażanie zmian technicznych i procesowych może być dużo bardziej wydajne dzięki ujednoliconemu zarządzaniu punktami końcowymi (UEM).
  • UEM umożliwia scentralizowane wprowadzanie programów wczesnego wdrażania nowego oprogramowania, nowych procedur cyberbezpieczeństwa i realizowania innych ważnych zmian w punktach końcowych.

Informatycy często stają przed wyzwaniami związanymi z wdrażaniem korporacyjnych zmian operacyjnych i proceduralnych. Często ma to wpływ na technologię, a także pracę w całej organizacji. Zmiany te mogą wymagać ogromnego nakładu pracy oprócz zwykłych codziennych obowiązków, zwłaszcza gdy w grę wchodzi coraz większa liczba i różnorodność urządzeń końcowych. Niemniej jeśli mogą być one zarządzane za pomocą rozwiązania do ujednoliconego zarządzania punktami końcowymi (UEM), a zmiany wprowadzane centralnie, wówczas dodatkowe czynności mogą być realizowane znacznie spójniej i wydajniej.

Zmiany bywają trudne

Aby zmiany przebiegły sprawnie i pomyślnie, wszyscy interesariusze powinni być czynnie zaangażowani – oznacza to każdego pracownika, dział IT i kierownictwo. Wprowadzanie nowych technologii lub systemów jest często dużym wyzwaniem, zwłaszcza jeśli mają one wpływ na kulturę firmy. Jeśli pracownicy będą mieli trudności z dostosowaniem się do nowych technologii, produktywność spadnie, a wdrożenie potrzebnych zmian może ulec opóźnieniu.

We wcześniejszym poście wspomniałem o tym, w jaki sposób można wykorzystać UEM do dostosowania całego środowiska IT do nowych okoliczności i wyzwań w bardzo krótkim czasie, na przykład podczas fuzji i przejęć. Zastąpienie istniejących dotąd aplikacji nowymi, dosłownie z dnia na dzień, nie stanowi dla działów IT żadnego problemu. Ale czy zawsze jest to skuteczne? Z pewnością nie!

Zdecydowanie lepiej jest przeszkolić różne działy z wykorzystania nowych programów i aplikacji. Obejmuje to również bardziej zaawansowane obszary, takie jak wpisy podczas uruchamiania (np. BitLocker) lub ogólne aktualizacje systemu operacyjnego. Jak tylko wszyscy pracownicy, których to dotyczy, ukończą szkolenie, zmiany mogą być wprowadzone automatycznie.

Szybko lub powoli

Szczególną zaletą rozwiązania UEM jest to, że umożliwia ono szybkie i jednolite wdrażanie nowych systemów i technologii na wszystkich lub wybranych urządzeniach zgodnie z wymaganiami. Dzięki temu dział IT oszczędza czas, a wdrażanie nowych rozwiązań przebiega sprawniej. Pracownicy nie muszą też czekać na ręczną aktualizację lub konfigurację swoich urządzeń.

UEM to także łatwy sposób na zaangażowanie pracowników we wczesne wdrożenie. Dział IT ma możliwość przedstawienia zainteresowanym użytkownikom końcowym możliwości wcześniejszego przetestowania najnowszego oprogramowania do zarządzania projektami lub współpracy. Dla tych kluczowych użytkowników można stworzyć grupę urządzeń w rozwiązaniu UEM i zarządzać nią w jednolity sposób.

Bezkompromisowe bezpieczeństwo

Kolejną zaletą jest to, że czynności przygotowawcze mogą być wykonywane w tle. Dla przykładu, informatycy mogą dostosować wszystkie urządzenia do najnowszych wymogów bezpieczeństwa. Gdy dochodzi do fuzji firm lub działów, okazuje się że często stosowane są różne wersje oprogramowania zabezpieczającego. Różnią się też wymagania, takie jak wytyczne dotyczące haseł i kontroli dostępu do sieci lub protokoły bezpieczeństwa dla urządzeń mobilnych. Informatycy mogą połączyć te regulacje szybko i pod kontrolą oraz wdrożyć je w całej firmie.

Kontrola i wydajność: w skrócie o zaletach UEM

Ujednolicone zarządzanie punktami końcowymi przynosi szeroki zakres korzyści w procesach zarządzania zmianą. Całościowe podejście umożliwia bardziej wydajne i płynne zarządzanie zmieniającą się infrastrukturą IT.

Oto przykładowe zalety:

  • Dzięki UEM bardzo łatwo jest połączyć dwa światy IT.
  • UEM zapewnia działom IT możliwość elastycznego podejścia do indywidualnych preferencji i wymagań.
  • UEM gwarantuje, że firmy nie muszą iść na żadne kompromisy w zakresie bezpieczeństwa.
  • UEM sprawia, że pracownicy mogą łatwiej zaadoptować zmodyfikowane procesy w codziennej pracy.

Webinar: zostaw buty w szafie!

Podczas naszego webinaru wyjaśniamy, w jaki sposób baramundi Management Suite może zrewolucjonizować zarządzanie IT. Automatyzacja, uproszczenie instalacji systemu operacyjnego oraz aplikacji, zarządzanie zasobami, wzmocnienie bezpieczeństwa, śledzenie licencji - zdecydowanie warto! Twoi pracownicy również docenią to, że nie będą musieli biegać od urządzenia do urządzenia.

Zapraszamy na bezpłatny webinar dot. UEM

Czytaj więcej

Wpisy 1 do 3 z 3