System Administration

Fuzje, przejęcia, IT oraz UEM

19. lipca 2023, Avatar of Stefan TitzeStefan Titze

Przejęcia i fuzje przedsiębiorstw wiążą się ze skomplikowanymi zmianami organizacyjnymi, finansowymi i technologicznymi. Z perspektywy IT, transformacja rozpoczyna się od dogłębnego zrozumienia działalności każdej firmy. UEM może zapewnić cenne wsparcie w planowaniu i przeprowadzaniu potrzebnych zmian oraz wdrażaniu spójnego podejścia do zarządzania i zabezpieczania połączonej infrastruktury IT.

W pigułce

 • Fuzja dwóch firm wymaga dokładnie zaplanowanego zarządzania zmianami.
 • Dotyczy to zarówno IT, jak i kultury organizacyjnej.
 • Złożone, zróżnicowane środowiska IT należy scalać i dokumentować bez uszczerbku dla bezpieczeństwa oraz zgodności z przepisami.
 • Jednolite zarządzanie punktami końcowymi zapewnia kompleksowe wsparcie w procesie łączenia oddzielnych środowisk IT, a następnie ułatwia zarządzanie połączoną infrastrukturą.

Fuzje i przejęcia (M&A) przynoszą pracownikom obu firm wiele emocji, a same organizacje wzbogacają się dzięki temu o dodatkowe talenty, zasoby i wiele nowych możliwości.

Starannie zaplanowane, kontrolowane i regularne zarządzanie zmianą jest konieczne dla udanej transformacji. Kompleksowe podejście uwzględnia kulturę organizacyjną, a także czynniki techniczne i koncepcyjne.

W przypadku fuzji i przejęć, infrastruktura IT obu stron jest łączona. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ obie organizacje mają zazwyczaj różnorodne środowiska IT.

Centralne zarządzanie punktami końcowymi

Połączenie dwóch środowisk IT w przedsiębiorstwie obejmuje wszystkie aspekty zarządzania zmianą, w tym komunikację, organizację i technologię. Ten artykuł skupia się na wyzwaniach technicznych i na tym, w jaki sposób zarządzanie punktami końcowymi (UEM) może przyczynić się do udanej fuzji.

UEM zapewnia zespołom IT informacje, przejrzystość i narzędzia potrzebne do zarządzania i zabezpieczania różnych urządzeń w obu organizacjach, przy jednoczesnej ochronie wrażliwych danych i zachowaniu zgodności z przepisami.

Jeśli obie firmy posiadają nowoczesne rozwiązanie UEM, najpierw należy upewnić się, że oba zespoły IT dokładnie wiedzą, które urządzenia, systemy operacyjne i aplikacje są używane w każdym środowisku, a także jaki jest status aktualizacji, patchy, poprawek i praw dostępu.

Jednolity system UEM

Nawet jeśli obie firmy korzystają już z UEM, fuzja może być złożonym i trudnym procesem. Do największych wyzwań należą:

 • Różne systemy UEM wymagają od zespołów IT obiektywnej oceny mocnych i słabych stron każdego rozwiązania oraz określenia najlepszego podejścia do integracji.
 • Różne reguły, i procesy ustanowione i egzekwowane przez systemy UEM wymagają starannego dostosowania, aby zapewnić ciągłość i spójność.
 • Różne priorytety UEM, w których jeden może kłaść nacisk na bezpieczeństwo, a drugi na użyteczność lub odwrotnie. Wyzwaniem dla działów IT jest znalezienie odpowiedniej równowagi, która zminimalizuje konflikty.

Ostrożne zarządzanie zmianami jest konieczne, aby wspierać podejście oparte na współpracy i zapobiegać konkurencji między działami IT.

Zarządzanie zmianą i UEM

Zorganizowane zarządzanie zmianą obejmuje kilka faz – od planowania i analizy po wdrożenie i komunikację ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Ważne jest, aby określić cele, sprawdzać postępy i dostosowywać procedury w trakcie i po zakończeniu każdej fazy. UEM zapewnia cenne wsparcie w całym procesie:

 • Ewidencja: zapewnia to każdemu działowi IT możliwość poznania dokładnego stanu swoich systemów komputerowych - jest to prawdopodobnie najważniejszy warunek wstępny udanej fuzji.
 • Spójne zarządzanie: kompletna ewidencja urządzeń umożliwia precyzyjną identyfikację systemów wymagających wymiany, aktualizacji i poprawek, a także miejsc, w których należy zastosować nowe polityki i certyfikaty.
 • Onboarding: Urządzenia mogą być przydzielane szybko i sprawnie pracownikom, którzy potrzebują nowego sprzętu spełniającego aktualne wymogi bezpieczeństwa.
 • Łatwy offboarding: Systemy, z których korzystali odchodzący pracownicy, mogą być automatycznie usunięte z sieci lub zresetowane.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem: UEM pomaga działom IT upewnić się, że wszystkie punkty końcowe są zgodne z nowymi współdzielonymi zasadami. Aktualizacje i modyfikacje mogą być zautomatyzowane i wprowadzane w czasie, który minimalizuje zakłócenia pracy użytkowników.

Podczas transformacji, rozwiązania UEM pomagają zespołom IT skonsolidować zarządzanie punktami końcowymi w wielu organizacjach. Po połączeniu wszystkie punkty końcowe są zarządzane z centralnej platformy przy użyciu spójnego interfejsu administratora i procedur. Usprawnia to operacje IT i zmniejsza ich złożoność.

Wypróbuj

System do ujednoliconego zarządzania punktami końcowymi (UEM) baramundi Management Suite (bMS), optymalizuje zmiany i sprawia, że codzienne życie administratorów IT jest łatwiejsze i bardziej wydajne.

Zamów bezpłatny okres próbny tutaj

Czytaj więcej

Wpisy 1 do 3 z 3