OS/Windows | Management Suite

UEM się opłaca – analiza zwrotu z inwestycji

09. lutego 2023, Avatar of Benedict WeidingerBenedict Weidinger

Wyniki analizy są jednoznaczne – wdrożenie Unified Endpoint Management opłaca się firmie. Dzięki automatyzacji i lepszemu wglądowi w stan infrastruktury IT, inwestycja może zwrócić się już po roku, a zwrot jest zaskakująco wysoki. 

W pigułce

  • Dzięki automatyzacji i lepszemu wglądowi w stan infrastruktury IT, inwestycja w UEM może zwrócić się już po roku.
  • UEM pomaga zmniejszyć obciążenie pracowników działu IT, którzy często obsługują zbyt wiele użytkowników.
  • Zwrot z inwestycji (ROI) jest najwyższy w przypadku darmowych narzędzi. Jednak korzyści wynikające z posiadania profesjonalnego systemu UEM znacząco przewyższają zalety bezpłatnego oprogramowania.
  • Poza korzyściami, które łatwo można policzyć, rozwiązanie UEM poprawia również bezpieczeństwo firmy. 

Bez wątpienia rozwiązanie UEM (Unified Endpoind Management) może być bardzo przydatnym narzędziem dla każdego działu IT. Pozwala w bardzo skuteczny i wydajny sposób zarządzać praktycznie wszystkimi punktami końcowymi w przedsiębiorstwie – od smartfonów przez tablety,  laptopy i komputery PC, po serwery i systemy OT. Ponadto, firmy zyskują również wiele innych korzyści, takich jak:

  • Większa konkurencyjność
  • Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego
  • Zwiększona produktywność użytkowników i lepsza wydajność IT
  • Optymalizacja kosztów IT

Trzy pierwsze punkty były już omówione w poprzednich wpisach blogowych. Dzisiaj chcielibyśmy sprawdzić, czy UEM opłaca się również finansowo. 

Zacznijmy od drobnej kalkulacji: Z naszych doświadczeń wynika, że użytkownicy w codziennej pracy regularnie korzystają z dwóch do czterech urządzeń. Platforma UEM pomaga zarządzać nimi w sposób ujednolicony. Dzięki temu zespoły IT nie są tak mocno przeciążone pracą, a menadżerowie odczuwają mniej stresu. Firmy nie powinny lekceważyć tego aspektu, szczególnie w obliczu niedoboru wykwalifikowanych pracowników
 

Stosunek pracowników działu wsparcia IT do użytkowników

Kolejnym wnioskiem z rozmów z naszymi klientami jest fakt, że bez wykorzystania UEM, jeden administrator IT mógł zaopiekować się średnio 50 użytkownikami końcowymi. Wdrożenie narzędzi UEM w organizacji zwiększyło ten stosunek do 100 systemów. W takim przypadku, średniej wielkości firma zatrudniająca łącznie 500 pracowników i ponosząca średnie koszty wynagrodzeń na jednego administratora IT w wysokości 70 000 euro, dzięki wprowadzeniu skutecznego UEM mogła zyskać oszczędności warte ok. 350 000 euro rocznie.

To wyraźnie dowodzi, że w zależności od wielkości firmy, liczby pracowników i złożoności środowiska IT, dzięki UEM organizacja może uniknąć dodatkowych kosztów rocznych, których wysokość można określić liczbą posiadającą od pięciu do sześciu cyfr. Dzieje się tak dlatego, że wspomniana wyżej lepsza proporcja administratorów IT do pracowników zwalnia zasoby w dziale IT, które mogą być wykorzystane na ważniejsze projekty i kluczowe zadania.

Zwiększona produktywność

Oprócz bardziej efektywnego wykorzystania zespołu IT, wzrasta również produktywność organizacji. Biorąc za przykład jednego z naszych klientów, gdy firma nie posiadała narzędzia UEM, pracownicy zgłaszali pomocy technicznej problemy średnio pięć razy w roku, a zespół IT spędzał około 45 minut nad ich rozwiązaniem. Oznacza to, że pracownicy IT spędzali nawet 1 800 godzin rocznie na pomocy technicznej. Przy kosztach wynoszących 70 000 euro rocznie na jednego pracownika IT, procesowanie tych zapytań kosztowało firmę 60 000 euro rocznie. Wprowadzenie rozwiązania UEM było w stanie znacznie zredukować te wydatki i tym samym uwolnić siłę roboczą dla bardziej produktywnych działań.  

Nie liczy się koszt, a korzyść

Profesjonalne narzędzia UEM nigdy nie są darmowe, choć istnieją takie na rynku. Jednak doświadczenie podpowiada, że nie zapewniają one dostatecznej funkcjonalności lub mają poważne niedociągnięcia w funkcjach zarządzania i bezpieczeństwa. Jeśli takie darmowe rozwiązanie UEM ma również wspierać szeroką gamę sprzętu i oprogramowania, problem ten może się pogłębić.

W kategoriach czysto matematycznych, zwrot z inwestycji (ROI) byłby najwyższy dla narzędzi darmowych. Jednak korzyści wynikające z posiadania profesjonalnego systemu UEM znacząco przewyższają zalety bezpłatnego oprogramowania. Decydenci biznesowi powinni zatem wziąć pod uwagę, jak określone funkcje UEM wpłyną na wynik finansowy firmy. Dobry system UEM powinien bowiem umożliwić lepsze i skuteczniejsze wykorzystanie ograniczonych zasobów IT.

Nie tak łatwo policzalne bezpieczeństwo cyfrowe

Istnieją jeszcze czynniki, które nie są tak łatwe do zmierzenia. Należy do nich między innymi zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego. W przypadku naruszenia, firma w łatwy sposób będzie mogła udowodnić, że nie dopuściła się do zaniedbań w zakresie ochrony danych osobowych, wykorzystując do tego celu narzędzie UEM. Może to zdecydować o konsekwencjach, które poniesie. Ponadto, zautomatyzowane zarządzanie punktami końcowymi stanowczo utrudnia cyberprzestępcom przeprowadzenie udanego ataku.

Mimo iż przedstawione argumenty mówią same za siebie, istnieje jeszcze szereg innych aspektów, które wpływają na zwrot z inwestycji w rozwiązanie UEM. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zachęcamy do zapoznania się z biuletynem informacyjnym.

Czytaj więcej

Wpisy 1 do 3 z 3