IT Security

Cyberpolisa: decydujące znaczenie mają administratorzy IT

08. lutego 2024, Avatar of Benedict WeidingerBenedict Weidinger

Administratorzy IT obecnie odgrywają główną rolę w utrzymaniu płynności codziennych operacji. Są również potrzebni, gdy firmy poszukują ubezpieczenia w zakresie cyberbezpieczeństwa. Dlaczego?

W pigułce

  • Administratorzy IT odgrywają kluczową rolę, gdy firmy przygotowują się do uzyskania lub odnowienia cyberpolisy.
  • Ich wiedza jest szczególnie istotna przy ocenie bieżących zagrożeń IT, wdrażaniu środków bezpieczeństwa i dokumentowaniu działań w przypadku zgłoszenia szkody.
  • Administratorzy IT pełnią również funkcję kluczowego doradcy w komunikacji z ubezpieczycielami.

Jest to pierwsza część artykułu na temat ubezpieczenia od ryzyk cyfrowych. Dotyczy ona kluczowej roli, jaką odgrywają administratorzy IT, gdy przedsiębiorstwa starają się o objęcie polisą. Część druga będzie dotyczyć obowiązków CISO i CFO.

Coraz większy nacisk na cyberbezpieczeństwo znacznie ukształtował rolę administratorów IT w ostatnich latach. Dzięki ich doświadczeniu, są oni najważniejszymi graczami, jeśli chodzi o uzyskanie najlepszej cyberpolisy. Aby sprostać bardzo złożonym wymogom takiego ubezpieczenia, a także uzyskać odpowiednią i przystępną cenowo ochronę, firmy muszą być dobrze przygotowane w zakresie czterech podstawowych obszarów:

  • Oszacowanie istniejących praktyk z zakresu bezpieczeństwa informatycznego i cyberzagrożeń
  • Opracowanie i wdrożenie wymaganych środków bezpieczeństwa
  • Dokumentacja i zgodność z wymogami ubezpieczeniowymi
  • Kontakt z ubezpieczycielem

Administratorzy IT odgrywają kluczową rolę w tych czterech podstawowych obszarach. W przypadku zgłoszenia wniosku o wypłatę odszkodowania, jego wysokość będzie zależeć od tego, jak skutecznie firmy i ich działy IT wykażą, że środki bezpieczeństwa określone w umowie ubezpieczeniowej zostały wdrożone.

Bezpieczeństwo jako podstawa optymalnego zakresu ubezpieczenia

Administratorzy IT mają najlepszą wiedzę na temat istniejącego sprzętu, oprogramowania i struktur sieciowych, a także rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz zagrożeń. Znają sposoby identyfikacji luk w zabezpieczeniach i wiedzą, jakie dokładnie środki bezpieczeństwa informatycznego są potrzebne. Informacje te stanowią warunek konieczny do uzyskania korzystnych warunków ubezpieczenia. Przykładowo, w przypadku korzystania z baramundi Management Suite, funkcja inwentaryzacji zapewnia szczegółowy przegląd wszystkich zasobów IT. Ten stopień przejrzystości sieci jest szczególnie ważny podczas procesu oceny ryzyka przez ubezpieczyciela.

Proaktywne zarządzanie ryzykiem: fundament niezawodnej ochrony

Zadaniem administratorów IT jest opracowywanie i wdrażanie dostosowanych do potrzeb wytycznych dotyczących bezpieczeństwa. Nawet najbardziej niezawodne środki mogą uchronić firmę przed cyberatakami tylko wtedy, gdy procedury bezpieczeństwa całościowo odnoszą się do istniejących zagrożeń. Przedsiębiorstwa inwestujące w proaktywne zarządzanie ryzykiem, polegające na systematycznych analizach i odpowiednich strategiach ograniczających ryzyko, mogą mieć silniejszą pozycję przy ubieganiu się o objęcie zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Rzetelne zarządzanie ryzykiem także nabierze większego znaczenia wraz z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa IT, takich jak unijna dyrektywa NIS2.

Zgodność i dokumentacja IT dla ubezpieczycieli

Dokumentacja istniejących środków bezpieczeństwa informatycznego pomaga ubezpieczycielom dokonać dokładnej oceny ryzyka obecnej i możliwej podatności firmy na zagrożenia. W przypadku zgłoszenia szkody, firmy muszą dostarczyć ubezpieczycielowi dokładną dokumentację, aby wykazać, że wszystkie wymogi zgodności zostały spełnione, a koszty naprawy zostały pokryte. Takie dowody muszą dostarczyć administratorzy IT. Narzędzia do automatyzacji znacznie ułatwiają to zadanie, generując szczegółową dokumentację działań IT, takich jak skanowanie luk w zabezpieczeniach i zarządzanie aktualizacjami.

Rola administratorów w komunikacji z ubezpieczycielami

Dogłębne rozeznanie administratorów w istniejącej infrastrukturze informatycznej i zagrożeniach związanych z bezpieczeństwem sprawiają, że są oni nieocenionym źródłem informacji i porad dla decydentów współpracujących z ubezpieczycielami. Mogą także ocenić, czy ostateczna polisa ubezpieczeniowa jest zawarta na możliwie najkorzystniejszych warunkach, a także czy odpowiednio pokrywa potencjalne ryzyka. Władze firmy powinny angażować ich na wszystkich etapach procesu decyzyjnego.

Wkrótce pojawi się druga część artykułu opisująca obowiązki CISO i CFO podczas przygotowań do uzyskania cyberpolisy. Bądźcie czujni!

Chcesz wykupić cyberpolisę? Oto 6 punktów do rozważenia

Podejmij działania już teraz i chroń swoją firmę przed zagrożeniami cyfrowymi. Wykorzystaj naszą wiedzę ekspercką na temat cyberpolis i postępuj zgodnie z najważniejszymi wytycznymi, które znajdziesz w naszej checkliście.

Pobierz bezpłatną checklistę „Cyberpolisa“

Czytaj więcej

Wpisy 1 do 3 z 3