Endpoint Management | Mobile Device Management

Urządzenia końcowe w transporcie i logistyce: wydajne i bezpieczne zarządzanie

26. czerwca 2024, Avatar of Stefan NikeleStefan Nikele

W branżach, gdzie każde kliknięcie i transmisja ma ogromne znaczenie z punktu widzenia szybkiej i bezpiecznej dostawy towarów, sprawne zarządzanie punktami końcowymi może „przechylić szalę zwycięstwa”. Rozwiązania dla punktów końcowych o wysokiej wydajności sprawiają również, że nowoczesne łańcuchy dostaw są bezpieczniejsze. Jakie są największe wyzwania i jak można im sprostać?

W skrócie

 • Wydajne zarządzanie punktami końcowymi odgrywa kluczową rolę jeśli chodzi o sukces branży transportowej i logistycznej, gdzie setki, a nawet tysiące urządzeń, w tym szeroka gama mobilnych punktów końcowych, umożliwiają płynną kontrolę procesów transportowych.
 • Firmy w tym sektorze stoją przed wyjątkowymi wyzwaniami, takimi jak skalowalność i szeroka gama wykorzystywanych urządzeń końcowych, cyberbezpieczeństwo, zdalne zarządzanie i utrzymanie, integracja różnych systemów oraz kontrola kosztów.
 • Zautomatyzowane zarządzanie punktami końcowymi pozwala znacznie zwiększyć wydajność i opłacalność procesów informatycznych, zwłaszcza w przypadku dużych flot urządzeń mobilnych i pracy z wieloma rozproszonymi zespołami.
   

Sprawne zarządzanie punktami końcowymi jest niezwykle istotnym czynnikiem warunkującym sukces w branży transportowej i logistycznej. Firmy działające globalnie używają setek, a często nawet tysięcy urządzeń końcowych, aby mieć pełną kontrolę nad transportem towarów do miejsc docelowych. Przede wszystkim różnorodność zarządzanych punktów końcowych jest ogromna, od komputerów w centrali i oddziałach po telefony komórkowe, tablety, skanery mobilne lub terminale samochodowe używane przez przewoźników i kierowców. Dzięki tym urządzeniom można między innymi nawigować, podpisywać potwierdzenia dostawy, komunikować się w czasie rzeczywistym z klientami i współpracownikami oraz uzyskiwać mobilny dostęp do dokumentów wysyłkowych. Zarządzanie wszystkimi tymi urządzeniami jest oczywiście wyzwaniem, które stale rośnie wraz z liczbą i różnorodnością punktów końcowych. Firmy logistyczne i transportowe muszą również zadbać o to, by ich punkty końcowe spełniały najnowsze standardy technologiczne. Tymczasem koszty operacyjne w logistyce podlegają ścisłej kontroli, gdyż presja cenowa w branży jest ogromna.

5 najważniejszych wyzwań w logistyce i transporcie

W jednej z naszych list kontrolnych przyjrzeliśmy się sprytnemu podejściu do EMM, aby upewnić się, że urządzenia mobilne używane w kontekście korporacyjnym nie naruszają bezpieczeństwa danych i sieci. Jednak wymogi dotyczące zarządzania punktami końcowymi w branży transportowej i logistycznej są jeszcze bardziej złożone i wymagają szczególnej uwagi. Oto pięć głównych wyzwań związanych z zarządzaniem punktami końcowymi, przed którymi stoją firmy z tej branży:

 1. Skalowalność i różnorodność urządzeń końcowych: Korzystanie z szerokiej gamy urządzeń końcowych, od urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety, po urządzenia specjalistyczne, takie jak skanery mobilne. Zarządzanie różnymi typami urządzeń na dużą skalę może być skomplikowane, zwłaszcza gdy pojawiają się nowe technologie lub istniejące systemy są ulepszane.
   
 2. Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych: Z uwagi na to, że na używanych wykorzystywanych końcowych często znajdują się wrażliwe dane dotyczące tras transportowych, czasów dostaw i informacji o klientach, kluczowe znaczenie ma ich ochrona przed nieautoryzowanym dostępem i cyberatakami. Dotyczy to wdrożenia solidnych protokołów bezpieczeństwa, systematycznych aktualizacji i niezawodnych procesów patchowania.
   
 3. Zdalne zarządzanie i obsługa techniczna: Większość urządzeń jest stale w ruchu lub w odległych lokalizacjach. Zdalne zarządzanie tymi urządzeniami, w tym aktualizacje oprogramowania, rozwiązywanie problemów i obsługa techniczna, stanowią wyzwanie logistyczne dla działów IT.
   
 4. Integracja i kompatybilność: Zasadnicze znaczenie ma sprawna integracja różnych urządzeń końcowych z centralnym systemem zarządzania. Obejmuje to kompatybilność z wieloma systemami operacyjnymi i aplikacjami, zarówno lokalnymi, jak i działającymi w chmurze. To znacznie komplikuje zarządzanie punktami końcowymi.
   
 5. Kontrola kosztów: Wydatki związane z zakupem, zarządzaniem i utrzymaniem dużej oraz zróżnicowanej floty punktów końcowych są znaczące. Z tego względu działy IT muszą uważnie monitorować wykorzystanie zasobów i zwiększać wydajność procesów zarządzania.

Zautomatyzowane zarządzanie punktami końcowymi: wysoki potencjał transformacji

Firmy z sektora transportu i logistyki nie są jednak osamotnione w stawianiu czoła bardzo złożonym wyzwaniom informatycznym. Automatyzacja i centralizacja zarządzania IT przynosi wiele istotnych funkcji i udogodnień. Poniżej znajduje się przegląd sześciu kategorii, w których mogą pomóc fachowe rozwiązania dla punktów końcowych, takie jak baramundi Management Suite:

 • Zautomatyzowane zarządzanie urządzeniami: Centralnie zautomatyzowana instalacja, konserwacja i aktualizacja oprogramowania na wszystkich urządzeniach końcowych jest szczególnie przydatna dla firm, które muszą jednocześnie zarządzać dużą i zróżnicowaną liczbą urządzeń mobilnych i stacjonarnych stacji roboczych. Automatyzacja tych procesów pozwala zaoszczędzić czas i ograniczyć błędy ludzkie.
   
 • Zarządzanie urządzeniami mobilnymi (MDM): Za pomocą specjalnych narzędzi do zarządzania mobilnymi punktami końcowymi (smartfonami, tabletami itp.), takie urządzenia mogą być bezpiecznie konfigurowane centralnie, dostarczane z aplikacjami zarządzanymi na podstawie profilu i chronione za pomocą niezawodnie egzekwowanych zasad bezpieczeństwa. Jest to niezbędne w przypadku urządzeń mobilnych, na których przechowywane lub przesyłane są poufne dane.
   
 • Zarządzanie bezpieczeństwem: określanie i egzekwowanie wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, identyfikowanie i eliminacja słabych punktów oraz ochrona przed złośliwym oprogramowaniem i innymi zagrożeniami ma kluczowe znaczenie dla firm transportowych i logistycznych. Środki ochrony wrażliwych danych, takich jak szczegóły dostawy i dane klientów, można wdrożyć centralnie, sprawnie i automatycznie za pomocą odpowiedniego narzędzia.
   
 • Zarządzanie poprawkami: zautomatyzowane rozwiązania do zarządzania poprawkami mogą natychmiast wykrywać punkty końcowe wymagające patchy lub aktualizacji i umożliwiać szybką, zaplanowaną w czasie dystrybucję potrzebnego oprogramowania do wszystkich urządzeń końcowych, . Dzięki temu firmy transportowe i logistyczne mogą aktualizować swoje systemy i szybko usuwać luki w zabezpieczeniach.
   
 • Zarządzanie wyposażeniem i zasobami: Celem efektywnego zarządzania zasobami i zapewnienia zgodności z umowami licencyjnymi bez ponoszenia dodatkowych kosztów, odpowiednie narzędzia do zarządzania punktami końcowymi umożliwiają szczegółowe i regularne śledzenie zużycia urządzeń końcowych i aktywnych dla nich licencji oprogramowania.
   
 • Zdalne zarządzanie: Szczególnie w przypadku zarządzania dużą flotą urządzeń końcowych w odległych lub zmieniających się lokalizacjach, samoczynna obsługa za pomocą zdalnego sterowania może być prawdziwym przełomem. Działy IT mogą zdalnie rozwiązywać problemy, optymalizować wydajność i dokonywać wymaganych aktualizacji, skracając czas i koszty obsługi technicznej oraz maksymalizując przy tym czas bezawaryjnej pracy urządzeń i dostępność usług.

Zarządzanie punktami końcowymi: pierwszeństwo automatyzacji!

W baramundi współpracujemy z wieloma firmami z sektora transportu i logistyki. Dla tych klientów zarządzanie urządzeniami mobilnymi jest szczególnie ważne, ponieważ zazwyczaj zatrudniają oni dużą liczbę pracowników mobilnych i pracujących z domu. Mieszanka lokalnych środowisk pracy oraz infrastruktur opartych na chmurze zazwyczaj musi być zarządzana na równych zasadach.

Zarządzanie dużą liczbą urządzeń końcowych w różnych lokalizacjach jest także czasochłonnym zadaniem dla wielu firm transportowych i logistycznych. Obecnie klienci tacy jak Auto Partner SA i Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn AG, którzy wykorzystują rozwiązania baramundi do automatyzacji zarządzania aktualizacjami i wielu innych rutynowych zadań, znacznie zwiększyli wydajność swoich procesów informatycznych. Nie tylko prostsze jest dystrybuowanie oprogramowania, ale również poprawił się czas reakcji na incydenty oraz zagrożenia bezpieczeństwa. Podsumowując, rozwiązania baramundi tworzą sytuację korzystną dla obu stron, uwalniając działy IT od konieczności wykonywania powtarzalnych czynności, poprawiając jakość i spójność rutynowego zarządzania punktami końcowymi zwiększając przy tym ogólne koszty operacyjne i wydajność.

Zarządzaj wydajnie każdą flotą urządzeń mobilnych

Dowiedz się więcej o bezpiecznym i automatycznym zarządzaniu urządzeniami mobilnymi. Nasz bezpłatny biuletyn informacyjny dot. zarządzania mobilnością w przedsiębiorstwie (EMM) zawiera szczegółowe informacje na ten temat.

Zwiększone bezpieczeństwo urządzeń mobilnych? Dowiedz się więcej na temat!

Czytaj więcej

Wpisy 1 do 3 z 3