baramundi Whitepaper Enterprise Mobility Management (EMM)

Whitepaper: Enterprise Mobility Management (EMM)

Whitepaper: Enterprise Mobility Management (EMM)

Używanie urządzeń mobilnych stało się w wielu firmach standardem i pracownicy chcą mieć możliwość dostępu do danych firmowych ze swoich urządzeń mobilnych. Dla firm może to przynieść pewne korzyści, ale administratorzy IT powinni być świadomi ryzyka. Aby zagwarantować, że notebooki, tablety i smartfony mogą być bezpiecznie zintegrowane z codzienną pracą, skuteczna ochrona wraz z inwentarzem to podstawowy wymóg.

Kontakt baramundi

Strategia dotycząca urządzeń mobilnych w przedsiębiorstwie (Enterprise Mobility)

Gdy firma po raz pierwszy mierzy się ze strategią mobilności i w tym kontekście z wdrożeniem oprogramowania do zarządzania urządzeniami mobilnymi w przedsiębiorstwie (EMM) – stanowiącego uzupełnienie oprogramowania do zarządzania stacjami klienckimi lub też niezależny pakiet EMM – należy najpierw zdefiniować, jakie funkcje musi spełniać poszukiwane rozwiązanie.

Korzyści dzięki baramundi

  • Jednolita konfiguracja wszystkich urządzeń mobilnych
  • Dystrybucja aplikacji i ustawień
  • Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania
  • Wymuszona ochrona haseł
  • Zdalna blokada skradzionych lub zagubionych urządzeń mobilnych
  • Egzekwowanie przestrzegania wytycznych przedsiębiorstwa

Przejrzyste zarządzanie na bieżąco

Dobre oprogramowanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi w przedsiębiorstwie (EMM) nie tylko umożliwia przejrzysty dostęp z administrowanych urządzeń mobilnych do wszystkich istotnych danych firmy, lecz w dodatku udostępnia te dane w miarę możliwości na bieżąco. Ponieważ tylko wówczas, gdy administrator otrzymuje na bieżąco wszystkie istotne dla niego informacje i komunikaty zwrotne, posiada dostateczną wiedzę, aby prawidłowo ocenić poziom bezpieczeństwa urządzeń mobilnych. W ten sposób administratorzy mogą niezwłocznie interweniować w przypadku naruszenia zasad i podjąć odpowiednie środki zaradcze.

Mechanizmy zorientowane na zadania mają w tej sytuacji przewagę nad paradygmatami bazującymi na regułach. Jeżeli istnieje dostępna w każdej chwil baza danych, możliwe jest w razie potrzeby sporządzenie i wyeksportowanie aktualnych raportów.

Pobierz Whitepaper

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Prosimy zwrócić uwagę: Nasze rozwiązania są licencjonowane wyłącznie dla użytkowników firmowych i instytucji publicznych. Prosimy o podanie nazwy firmy, firmowego adresu E-mail i numer telefonu.

O firmie baramundi

Niemiecka firma baramundi software AG umożliwia przedsiębiorstwom i organizacjom skuteczne, bezpieczne i wieloplatformowe zarządzanie środowiskiem stanowisk roboczych. Na całym świecie ponad 3.500 działających na różną skalę klientów ze wszystkich branż korzysta z wieloletniego doświadczenia i doskonałych rozwiązań tego producenta.

Wchodzą one w skład aplikacji do zarządzania infrastrukturą IT „baramundi Management Suite” zgodnie z całościową i ukierunkowaną na przyszłość metodą ujednoliconego zarządzania urządzeniami końcowymi: zarządzanie urządzeniami końcowymi, Enterprise Mobility Management oraz ochrona urządzeń końcowych są realizowane za pośrednictwem wspólnego interfejsu, w jednej bazie danych i zgodnie z jednolitymi standardami.