System Administration

Wyjść z kryzysu obronną ręką

01. marca 2023, Avatar of William FendtWilliam Fendt

W obliczu kryzysu gospodarczego firmy mierzą się z problemami związanymi z dostawami energii, ograniczeniami w łańcuchach dostaw, brakiem wykfalifikowanych pracowników, a także rosnącym zagrożeniem dla bezpieczeństwa cyfrowego. Zastosowanie narzędzia Unified Endpoint Management może okazać się skutecznym sposobem do poradzenia sobie z powyższymi trudnościami, nawet w perspektywie długoterminowej.

W pigułce

 • Ujednolicone zarządzanie punktami końcowymi (UEM) może pomóc w pokonaniu wielu różnych wyzwań, przed którymi stoją przedsiębiorstwa.
 • Automatyzacja i standaryzacja rutynowych zadań związanych z utrzymaniem punktów końcowych może dać pracownikom IT więcej czasu na bardziej strategiczne projekty i innowacje, które zwiększają możliwości, niezawodność i odporność infrastruktury informatycznej.
 • Skanowanie podatności oparte na regułach w połączeniu z automatycznym wdrażaniem poprawek oprogramowania i aktualizacji systemu operacyjnego może skutecznie zidentyfikować i zlikwidować luki w zabezpieczeniach IT.
 • Inteligentne zarządzanie energią pozwala zmniejszyć rachunki za prąd, co przekłada się na pozyskanie realnych oszczędności w przedsiębiorstwie

Złożone problemy zazwyczaj nie mają prostych rozwiązań. Niemniej jednak optymalizacja procesów pozwala pokonać część wyzwań pojawiających się w codziennej pracy. Przyjęcie takiego podejścia pozwala również zrównoważyć biznes i uodpornić firmy.

Potrzebna do tego będzie dokładna analiza procesów, w celu zidentyfikowania obszarów, w których automatyzacja odciąży pracowników, a jednocześnie poprawi jakość i wydajność w firmie. Jednak należy pamiętać, że kluczem jest tutaj szeroko omawiana transformacja cyfrowa, bez której automatyzacja nie będzie w stanie osiągnąć pełnego potencjału.

Przejdźmy zatem do konkretnych przykładów. Jak ujednolicone zarządzanie punktami końcowymi (Unified Endpoint Management - UEM) uwolni zespoły IT od wykonywania rutynowych zadań?

Potrzeba zmian

Od samego początku postawmy sprawę jasno: w żadnym wypadku nie chodzi o pomniejszanie zespołów IT. Strategia oparta na redukcji etatów nie jest najlepszym pomysłem w obecnej sytuacji. Celem wdrożenia UEM jest odpowiednie wykorzystanie cennych zasobów ekspertów IT, tak aby nie musieli poświęcać większości swojego czasu na wykonywanie rutynowych zadań związanych z utrzymaniem odpowiedniego stanu infrastruktury IT. Zamiast tego, powinni skupić się na bardziej strategicznych projektach związanych z rozwojem środowiska informatycznego. W końcu to właśnie dział IT może aktywnie przyczynić się do zapewnienia większej konkurencyjności firmy.

To, w jaki sposób UEM odciąża menedżerów IT, można w łatwy sposób zilustrować w sposób ilościowy. Firma posiadająca w swoich zasobach ok. 1000 komputerów, będzie potrzebować ok 20 pracowników działu IT do ich obsługi. Taki scenariusz zakłada, że firma nie korzysta z UEM.

W przypadku zastosowania narzędzi UEM, sytuacja wyglądać będzie zupełnie inaczej. W zależności od stopnia standaryzacji i złożoności środowiska IT, do obsługi takiej ilości komputerów potrzeba będzie jedynie od pięciu do dziesięciu pracowników. Oznacza to, że reszta zespołu może poświęcić swój czas na bardziej strategiczne zdania. Takie rozwiązanie pomoże w pokonaniu jednego z największych wyzwań – niedoboru wykwalifikowanych pracowników!

Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego

Zwiększone bezpieczeństwo cyfrowe jest kolejnym aspektem wynikającym ze stosowania UEM. Jednak niełatwo go zmierzyć.

Zastosowanie rozwiązań UEM przyczynia się w istotny sposób do podniesienia poziomu bezpieczeństwa firmy. Nowoczesne narzędzia UEM, takie jak baramundi Management Suite (bMS), umożliwiają zarządzanie praktycznie wszystkimi nowoczesnymi urządzeniami końcowymi. Pozwala to rejestrować i w niezawodny sposób zarządzać wszystkimi informacjami bezpośrednio z poziomu jednego systemu – od sprzętu (komponentów), systemu operacyjnego, aplikacji (w tym języka, jej wersji i buildu) po podłączone urządzenia peryferyjne, podatności systemu i wiele innych.

Daje to menedżerom IT szybki i łatwy wgląd we wszystkie aplikacje używane w firmie, wraz z ich dokładnymi wersjami oraz informacjami o zainstalowanych łatkach i aktualizacjach. Dotyczy to wszystkich urządzeń, które są podłączone do sieci firmowej i/lub mają do niej dostęp. Należą do nich między innymi:

 • komputery,
 • laptopy,
 • smartfony,
 • tablety,
 • urządzenia IoT,
 • systemy OT,
 • i inne.

Zespoły IT muszą rozważyć wszystkie formy zabezpieczeń. Następnie, za pomocą rozwiązania UEM, wymagane poziomy bezpieczeństwa cyfrowego mogą być stale utrzymywane na wszystkich urządzeniach końcowych poprzez ustandaryzowane podejście obejmujące całe przedsiębiorstwo.

Planowanie aktualizacji

Rozwiązanie UEM gwarantuje, że administratorzy IT zawsze stosują najnowsze łatki lub hotfixy zgodnie z określonymi przez zespół IT zasadami (w tym wersja/build/czas/sekwencja itp.). Dzięki temu problem „zapomnianych systemów” przestaje istnieć. Dzieje się tak, ponieważ punkty końcowe, które nie spełniają ściśle określonych wymagań, zostają odseparowane od pozostałych urządzeń w sieci.

Te punkty końcowe mogą być analizowane oddzielnie, a następnie, jeśli to konieczne, zostać usunięte z sieci. Natomiast, jeśli był to jedynie problem techniczny związany z aktualizacją, systemy te mogą być ponownie używane po jej wycofaniu.

Ponadto, rozwiązanie umożliwia dokumentowanie podejmowanych działań. Dzięki temu, w przypadku pojawienia się problemu, łatwiej jest udowodnić, gdzie potencjalnie mogło dojść do awarii lub że aktualizacje zostały zastosowane zgodnie z wytycznymi zespołu IT.

Oszczędność energii!

Warto wspomnieć o jeszcze jednej ważnej kwestii. Rozwiązanie UEM, takie jak bMS, pomaga firmom w sposób bardziej energooszczędny wykorzystywać systemy IT. Narzędzia UEM inwentaryzują nie tylko wcześniej wymienione urządzenia, ale także drukarki, monitory i inne urządzenia peryferyjne. Za pomocą szczegółowych raportów można szybko określić, gdzie w firmie znajdują się tzw. pożeracze energii. Na tej podstawie można opracować i zastosować konkretne sugestie dotyczące odpowiednich wytycznych w zakresie oszczędzania energii.

Przykłady te pokazują, jak UEM nie tylko ułatwia życie zespołom IT, ale także wzmacnia firmę pod wieloma względami, poprzez:

 • zwiększone bezpieczeństwo informatyczne;
 • niższe koszty energii;
 • lepszą wydajność procesów IT;
 • zoptymalizowane koszty.

Narzędzia UEM pomagają firmom pokonać różnego rodzaju wyzwania, zwłaszcza w czasach kryzysu gospodarczego. Im wcześniej przedsiębiorstwa zdecydują się na wdrożenie tego rozwiązania, tym szybciej zwiększą swoją odporność i konkurencyjność.

Czytaj więcej

Wpisy 1 do 3 z 3