IT Security | System Administration

Zdrowie w erze cyfrowej

22. marca 2023, Avatar of Kilian SchwermerKilian Schwermer

Środowisko IT w opiece zdrowotnej należy do infrastruktury krytycznej, a mimo to często jest tematem pomijanym w debatach na temat przyszłości branży. Biorąc jednak pod uwagę, że jego działanie może mieć kluczowy wpływ na zdrowie, a czasem nawet życie pacjentów, powinniśmy przyjrzeć się mu bliżej. Już na samym początku warto wspomnieć, że specyfika infrastruktury IT sektora medycznego wymaga odpowiednich zabezpieczeń.

W pigułce

  • Unified Endpoint Management (UEM) usprawnia zarządzanie infrastrukturą informatyczną w placówkach medycznych.
  • Rozwiązanie UEM ułatwia egzekwowanie branżowych przepisów dotyczących infrastruktury i ochronę szczególnie wrażliwych danych pacjentów.
  • Aktualizacje oparte na regułach automatycznie usuwają luki w zabezpieczeniach oprogramowania i systemów operacyjnych, co wzmacnia cyberbezpieczeństwo.
  • Automatyczna inwentaryzacja urządzeń i systemów IT oraz większa produktywność zespołów uzyskana dzięki wykorzystaniu narzędzi UEM przynosi realne oszczędności w opiece zdrowotnej.

W sektorze zdrowia nic już nie działa bez IT. Od komputerów przez tablety wykorzystywane podczas obchodów, po systemy do zarządzania budynkami i urządzenia technologii medycznej. Tego rodzaju złożoność infrastruktury sieciowej nie jest już zaskakująca, a transformacja cyfrowa napędza rozwój sieci o nowe rozwiązania. Przyświeca temu jasny cel: Digitalizacja powinna poprawić zarówno opiekę nad pacjentem, jak i jakość leczenia.

Firmy i instytucje systemu opieki zdrowotnej są zobowiązane do pełnego przestrzegania przepisów prawa. Regulacje w Niemczech obejmują m.in wdrożenie branżowego standardu bezpieczeństwa informatycznego dla szpitali, niezależnie od ich wielkości. Oprócz tego, w ostatnim czasie sąsiadów weszły w życie nowe wymogi dla szpitali, praktyk lekarskich i ośrodków opieki medycznej dotyczące przestrzegania bezpieczeństwa danych pacjentów

Rosnące zagrożenia

Powszechna cyfryzacja wiąże się jednak ze zwiększonym zagrożeniem dla cyberbezpieczeństwa placówek medycznych. Mnogość cyfrowych rozwiązań ułatwia cyberprzestępcom przeprowadzenie ataku, a w tym uzyskanie dostępu do szczególnie wrażliwych danych osobowych. Ponadto, zagrożone są również systemy do obsługi technologii medycznej. Właśnie dlatego instytucje muszą podjąć odpowiednie kroki, aby jak najlepiej chronić dane pacjentów. W tym celu kluczowe jest wdrożenie bezwzględnych i zaawansowanych środków bezpieczeństwa, zarówno narzędziowych, jak i organizacyjnych.

Jednak nie można pominąć faktu, że oprócz wymagań technicznych i prawnych, branża medyczna znajduje się pod coraz większą presją związaną z kosztami

Wszystkie lokalizacje zgodne z wytycznymi

Jednym ze sposobów na zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego, zmniejszenie obciążenia pracowników IT i bardziej efektywną kosztowo pracę jest wdrożenie rozwiązania Unified Endpoint Management (UEM), takiego jak baramundi Management Suite (bMS)

Za pomocą bMS zespoły IT mogą w łatwy sposób zadbać o to, aby wszystkie urządzenia podłączone do sieci były zabezpieczone i zgodne z wymaganiami prawnymi. Ponadto, administratorzy mogą zarządzać systemami w sposób zdalny. Jest to szczególnie istotne, gdy mamy do czynienia z urządzeniami mobilnymi, które mogą znajdować się w wielu lokalizacjach

Kto faktycznie używa urządzenia?

Wykorzystując rozwiązanie UEM administratorzy mogą zarządzać wszystkimi punktami końcowymi z poziomu jednej platformy. Mowa tu o urządzeniach takich jak tablety, komputery stacjonarne, smartfony, laptopy i inteligentne urządzenia technologii medycznych. Na szczególną uwagę zasługuje pierwszy typ urządzeń ze względu na jego szerokie wykorzystanie w branży medycznej.

Kontrola wykorzystania urządzeń przez personel może okazać się niezbędna, aby udowodnić, że placówka stosuje się do przepisów o ochronie danych osobowych. Dzięki temu można określić, który z pracowników miał dostęp do wybranych danych pacjentów.

Sprawne wykonywanie rutynowych zadań

Rozwiązania UEM takie jak bMS przynoszą wiele korzyści dla firm z niemal każdej branży. Są to m.in.:  

  • zabezpieczone urządzenia dzięki zgodnym z wytycznymi aktualizacjom, łatkom bezpieczeństwa i hotfixom;
  • zwiększona produktywność zespołów IT dzięki standaryzacji urządzeń;
  • niższe koszty dzięki inwentaryzacji i lepszemu wykorzystaniu istniejących licencji; 
  • szybsze dostarczanie nowych urządzeń;
  • łatwiejsze wycofanie starych i/lub nieużywanych już urządzeń. 

Podsumowując, oprócz poprawy bezpieczeństwa cyfrowego i możliwości zapewnienia zgodności z przepisami prawnymi, UEM zapewnia również przydatne usługi działom IT placówek medycznych. W rezultacie, na wdrożeniu UEM skorzysta nie tylko personel, ale także pacjenci.
 

Diagnoza: Podatność

Od przestarzałego oprogramowania po luki w zabezpieczeniach: podatności systemów IT stanowią szczególne zagrożenie dla instytucji medycznych.
Dowiedz się, jak najszybciej je usunąć w naszym bezpłatnym dokumencie.

Pobierz tutaj

Czytaj więcej

Wpisy 1 do 3 z 3