[Translate to polski:] Pressemitteilungen

komunikat dla prasy

Jak oddzielić życie prywatne od zawodowego na swoim urządzeniu mobilnym

Augsburg, 25 listopada 2019 r. – W listopadzie 2019 roku firma baramundi software AG ogłosiła, że po raz drugi w 2019 roku wypuści na rynek produkt baramundi Management Suite (bMS). Kompleksowe rozwiązanie w zakresie ujednoliconego zarządzania punktami końcowymi (Unified Endpoint Management – UEM) zostaje poszerzone o moduł przeznaczony do zarządzania szyfrowaniem dysku twardego Microsoft BitLocker, moduł natywnego rozwiązania kontenerowego na urządzeniach mobilnych, rozbudowaną funkcję zarzadzania licencjami baramundi oraz baramundi Kiosk. Ponadto, w drugiej wersji z 2019 roku istniejące moduły zostały udoskonalone w oparciu o informacje uzyskane od klientów ze społeczności baramundi.

Nowy moduł: baramundi Mobile Device Management Premium

baramundi Mobile Device Premium umożliwia koegzystencję profilu prywatnego i zawodowego przy jednoczesnym ich rozgraniczeniu; aby poruszać się między profilami, wystarczy „przeciągnąć” i przejść do drugiego ekranu. Nowy moduł umożliwia wykorzystywanie możliwości systemu Android Enterprise w zakresie tworzenia oddzielnych profili użytkowników, jak również zarządzanie aplikacjami na system iOS, a wszystko to bez konieczności korzystania z rozwiązania kontenerowego innej firmy. Aplikacje używane do celów prywatnych nie mają dostępu do danych firmowych i odwrotnie – administrator systemu firmowego nie ma wglądu w prywatne dane użytkownika. Dzięki temu pracownicy działu IT z łatwością mogą zapewnić użytkownikom maksymalną swobodę i funkcjonalność podczas korzystania z urządzeń mobilnych, bez narażania bezpieczeństwa firmy.

Nowy moduł: baramundi Defense Control

Szyfrowanie dysku twardego jest istotnym elementem kompleksowej ochrony urządzeń z systemem Windows. System ten oferuje swoim użytkownikom BitLocker – niezawodną, natywną alternatywę dla własnych rozwiązań szyfrujących. Nowy moduł baramundi Defense Control dostarcza administratorom wgląd w status BitLockera i umożliwia im sprawowanie nad nim kontroli, zapewniając w ten sposób całościowe szyfrowanie. W ten sposób administratorzy będą mogli szybko zidentyfikować, które systemy nie są chronione, a które zostały zaszyfrowane. Ponadto, dzięki funkcji zarządzania kluczami, moduł umożliwia centralne zarządzanie odzyskiwaniem kluczy oraz hasłami dostępu.

Alternatywne przechwytywanie poprzez bezpośrednie zarządzanie licencjami oraz inne nowe funkcje

Wprowadzony w 2018 roku moduł baramundi License Management oferuje prosty sposób prezentowania informacji handlowych uzyskanych z zarządzania licencjami, co skutkuje osiągnięciem większej przejrzystości licencji dostępnych w firmie. W nowej wersji, moduł zarządzania licencjami został rozszerzony o funkcję zwiększające przejrzystość ich ewidencjonowania i właściwości oraz umożliwia wyświetlanie urządzeń posiadających licencje. Ponadto, przepływ pracy w programie został usprawniony. Użytkownik ma teraz możliwość między innymi wyświetlania i tworzenia licencji w wygodnym widoku, bez konieczności powiązania ich z danym produktem lub umową. Oznacza to, że możne on również tworzyć szablony dla najczęściej używanych typów licencji. Funkcja filtrowania i wyszukiwania ułatwia zarządzanie licencjami.

Kolejne udoskonalenia w zakresie użyteczności i wydajności zostały wprowadzone do baramundi Kiosk oraz do oprogramowania baramundi Managed Software. Innowację stanowi również centrum powiadomień (Notification Center).