[Translate to polski:] Pressemitteilungen

komunikat dla prasy

baramundi Management Suite 2022 R2

Warszawa,  30 listopada 2022 r. - firma baramundi software AG opublikowała nową wersję narzędzia do ujednoliconego zarządzania punktami końcowymi w przedsiębiorstwach - baramundi Management Suite (bMS) 2022 R2. Pierwsze miejsce na liście ulepszeń i nowości zajmuje zarządzanie w chmurze doświadczeniami użytkowników końcowych. To m.in. możliwość proaktywnego rozwiązywana problemów z punktami końcowymi w nowym module Argus Experience oraz rozszerzone funkcje monitorowania wielu lokalizacji czy podmiotów jednocześnie w Argus Cockpit. Ponadto, administratorzy IT mogą zwiększyć swoją wydajność dzięki nowym możliwościom i zwiększonej elastyczności w baramundi Automation Studio.

Nowy moduł Argus Experience

Nowy moduł baramundi Argus Experience (bEX) umożliwia administratorom IT rozwiązywanie zaistniałych i identyfikowanie potencjalnych problemów z wydajnością punktów końcowych, zanim wpłyną one na produktywność użytkowników pracujących w domu, w biurze lub w podróży. Moduł bEX zbiera i wizualizuje dane dotyczące doświadczeń użytkowników, które są następnie analizowane. Pomaga to pracownikom działu IT zredukować liczbę zgłoszeń, umożliwia szybsze rozwiązywanie problemów z urządzeniami, a zaoszczędzony dzięki temu czas może być wykorzystany przez nich na realizację nowych i strategicznych projektów.

baramundi Argus Cockpit z możliwością zarządzania rozproszoną infrastrukturą

baramundi Argus Cockpit (bAC) otrzymał funkcje monitorowania infrastruktury IT lub środowisk dostawców usług zarządzanych (Managed Service Provider – MSP) w różnych lokalizacjach z poziomu jednego spójnego i intuicyjnego interfejsu administratora. Dodatkowo, menedżerowie IT i MSP dostają teraz możliwość zdefiniowania i przypisania specyficznych ról administratora i praw dostępu. Przykładowo, mogą oni przyznać kierownictwu firmy lub przedstawicielom MSP uprawnienia do określonych danych i odpowiednich raportów bAC albo umożliwić administratorom IT wgląd do danych dotyczących wydajności dla ich obszarów odpowiedzialności bez możliwości zmiany konfiguracji.

Rozszerzona automatyzacja dla różnych platform oraz automatyczne przydzielanie zadań i poleceń zdefiniowanych przez użytkownika

Moduł baramundi Automation Studio zwiększa moc i elastyczność międzyplatformowej automatyzacji zadań dzięki możliwości integracji zarówno nowszych skryptów PowerShell Core, jak i klasycznych PowerShell. Tworzenie i obsługa skryptów jest również szybsza i łatwiejsza dzięki nowej funkcji wyszukiwania ciągów tekstowych. Nowe opcje filtrowania dla uniwersalnych grup dynamicznych (Universal Dynamic Groups - UDGs) umożliwiają automatyczne przypisywanie zadań na różnych urządzeniach z systemem Windows, iOS, macOS i Android za pomocą specyficznych dla punktu końcowego poleceń określonych przez użytkownika. Administratorzy IT mogą na przykład uruchamiać aplikacje lub odczytywać właściwości urządzeń, takie jak IMEI (International Mobile Equipment Identity), konfiguracja karty eSIM, numer seryjny lub unikalny identyfikator urządzenia.

Kolejne innowacje dla Windows Server Core, OS Customization i wiele więcej

Oprócz wprowadzenia kilku ulepszeń, które zwiększają poziom bezpieństwa infrastruktury IT, bMS 2022 R2 został uzupełniony o wsparcie dla Windows Server Core. Teraz za pomocą narzędzia baramundi OS Customizion można ustalić lokalizację menu startowego Windows 11, wyświetlać i ukrywać widżety i ikony, ustalać pozycję okien po hiberenacji i innych opcji. Ponadto bMS w pełni może zarządzać urządzeniami z systemem Android 13, iOS 16 oraz macOS 13. Co więcej, baramundi License Management umożliwia administratorom IT zdefiniowanie niestandardowych zmiennych, takich jak dział lub szczegóły płatności, w celu monitorowania licencji na oprogramowanie.