[Translate to polski:] Pressemitteilungen

komunikat dla prasy

Nowa wersja bMS zwiększa bezpieczeństwo oraz elastyczność zarządzania

14 maja 2024 r - firma baramundi software GmbH ogłosiła nową wersję baramundi Management Suite (bMS) 2024 R1, posiadającą wiele nowych funkcji zwiększających bezpieczeństwo i elastyczność pracy administratorów IT. To wszechstronne rozwiązanie Unified Endpoint Management (UEM) uzupełnione zostało o scentralizowane zarządzanie hasłami administratora, połączenia VPN Per-App dla urządzeń mobilnych oraz możliwość przechwytywania opinii użytkowników końcowych za pomocą modułu Argus Experience.
 
baramundi Argus Experience

Argus Experience umożliwia teraz gromadzenie opinii użytkowników końcowych na temat wydajności i niezawodności punktów końcowych. Oprócz szczegółowych danych dotyczących urządzeń, subiektywne opinie użytkowników zapewniają bardziej kompletny, aktualny i całościowy obraz wydajności punktów końcowych, co pomoże administratorom proaktywnie rozwiązywać problemy ze sprzętem i oprogramowaniem, jeszcze zanim zostaną one zgłoszone pomocy technicznej.
 
Połączenie VPN dla poszczególnych aplikacji zapewniające ochronę danych firmowych

Urządzenia mobilne zazwyczaj posiadają oprogramowanie VPN do nawiązywania bezpiecznych, szyfrowanych połączeń z firmową siecią i danymi. Wadą VPN jest jednak to, że dostęp do sieci uzyskują wszystkie aplikacje na urządzeniu – zarówno te firmowe, jak i prywatne. Dzięki Per-App VPN administratorzy IT mogą określić, które aplikacje mogą otworzyć tunele VPN do zasobów i danych w sieci firmowej. Zwiększa to bezpieczeństwo danych i pozwala na bardziej elastyczne korzystanie z urządzeń mobilnych.
 
Defense Control - zarządzanie hasłami administratora

Podstawową zasadą bezpieczeństwa IT jest zarządzanie uprawnieniami administracyjnymi użytkowników na ich urządzeniach. Jednak w przypadku rozwiązania niektórych problemów lub wprowadzenia niezbędnych zmian konieczne może być zalogowanie się specjalisty IT. Dlatego też administratorzy często mają na urządzeniach użytkowników swoje konta. Niestety często z identycznym hasłem w wielu systemach. Stwarza to istotny wektor ataku umożliwiający rozprzestrzenienie złośliwego oprogramowania. Aby zachować zarówno bezpieczeństwo, jak i elastyczność zarządzania, baramundi Management Suite zapewnia teraz scentralizowane zarządzanie kontami administratorów. System bMS może wygenerować jednorazowe hasło administratora do zdalnego systemu w celu udostępnienia go technikowi na miejscu. Po zakończeniu zadania hasło można zresetować i w razie potrzeby wygenerować nowe.

Nowości w Universal Dynamic Groups, dodatki bConnect i nie tylko

Nowa wersja systemu bMS 2024 R1 uzupełniona jest o nowe opcje filtrujące dla Uniwersalnych Grup Dynamicznych (Universal Dynamic Groups), dzięki czemu możliwe staje się wyszukiwanie systemów według zainstalowanego na nich oprogramowania lub przypisanych zadań. Administratorzy IT mogą teraz łatwo wybrać urządzenia, na których brakuje określonej aplikacji lub poprawki i wdrożyć wymagane oprogramowanie.

Interfejs bConnect również zyskuje wiele funkcji. Wraz z wersją 2024 R1 zasoby w środowisku baramundi mogą być wyszukiwane bezpośrednio za pomocą nowego interfejsu. Oprócz tego, oparte na protokole SSH inwentaryzacje systemów Linux i innych punktów końcowych mogą być teraz wykonywane przy użyciu szablonów zdefiniowanych przez użytkownika, aby zapewnić jeszcze więcej szczegółów.

Ponadto, system bMS wykorzystuje teraz uniwersalne unikalne identyfikatory - w skrócie UUID - do dokładnej identyfikacji punktów końcowych, niezależnie od tego, czy są one podłączone do sieci za pośrednictwem stacji dokujących, czy kluczy sprzętowych. Dzięki temu dla każdego zadania wybierane jest właściwe urządzenie końcowe.

System bMS również automatycznie rozpoznaje, kiedy na urządzeniu końcowym uruchomiona jest prezentacja lub inna aplikacja pełnoekranowa i blokuje wyświetlanie powiadomień bMS. Pozwala to użytkownikom końcowym prowadzić prezentacje, demonstracje lub symulacje bez zakłóceń.