[Translate to polski:] Pressemitteilungen

komunikat dla prasy

Wersja baramundi Management Suite 2019 wyposażona została w nowe funkcje konfiguracyjne dla Windows 10 i Android Enterprise

OS Customizing

Augsburg, 11 czerwca 2019 r. – W czerwcu firma baramundi software AG udostępniła nową wersję oprogramowania baramundi Management Suite (bMS) – edycja 2019. Nowa wersja kompleksowego rozwiązania do zarządzania punktami końcowymi (Unified Endpoint Management) oferuje użytkownikom nie tylko narzędzie do personalizacji instalacji systemu Windows, ale także znacznie rozbudowane opcje zarządzania Android Enterprise. W aplikacji poszerzono ponadto funkcję samoobsługi i dodano nową opcję monitorowania. Podobnie jak w poprzednich wersjach, również w nowej edycji 2019 istniejące moduły zostały udoskonalone dzięki zaangażowaniu klientów ze społeczności baramundi.

Indywidualna konfiguracja systemu Windows 10

System Windows 10 oferuje wiele możliwości konfiguracji podczas instalacji. Za pomocą baramundi OS Customization Tool, konfiguracja może zostać przeprowadzona za pomocą graficznego interfejsu użytkownika podczas przygotowywania obrazu instalacyjnego. Dzięki temu administratorzy IT otrzymują kolejne użyteczne narzędzie umożliwiające indywidualizację środowiska Windows i dostosowanie do wymogów ochrony danych. Narzędzie ułatwia administratorom IT wyłączenie funkcji systemu operacyjnego lub skonfigurowanie ich zgodnie z obowiązującymi w ich firmie zasadami zgodności.

Kompleksowe opcje zarządzania poprzez system Android Enterprise

Wersja 2019 posiada liczne moduły profili i różnorodne ustawienia Android Enterprise, które pozwalają na wszechstronną personalizację systemu. W urządzeniu możliwe jest wprowadzenie kompleksowych środków bezpieczeństwa, np. ograniczenie dostępu do kamery i uniemożliwienie wykonywania nieupoważnionych zrzutów ekranu.

Baramundi Mobile Device Management umożliwia również konfigurację występującej w Android Enterprise funkcji odblokowania urządzenia na podstawie weryfikacji biometrycznej oraz wyświetlanie powiadomień na ekranie blokady. Dodatkowo, na urządzeniach z systemem Android Enterprise aplikacja baramundi Agent wyświetla status zgodności i dane dotyczące naruszeń.

Automatyczne powiadomienia, ulepszona samoobsługa i inne nowe funkcje

Oprócz szeregu usprawnień związanych z bezpieczeństwem, w baramundi Management Suite 2019 wprowadzono również wiele innych innowacji: Panel samoobsługi wersji 2018 R2 został rozbudowany, umożliwiając widok profilu zarówno użytkownika, jak i urządzenia.

Nowa funkcja powiadomień e-mail ułatwia administratorom IT uzyskanie kompleksowych i aktualnych informacji na temat infrastruktury IT oraz monitorowanie ogólnego statusu bMS. Intuicyjne menu umożliwia administratorom automatyczne otrzymywanie powiadomień zawierających dokładne informacje na temat czasu wystąpienia zdarzeń i wymaganych reakcji. Wszystkie funkcje oprogramowania – w tym łączenie wiadomości w pakiety wysyłane o wybranej godzinie – mogą zostać ustawione indywidualnie.

OS Customizing

OS Customizing