End User Experience

EUEM przyszłością rozwiązywania problemów w IT

07. marca 2023, Avatar of Robert KlingerRobert Klinger

Gdy pracownicy zgłaszają coraz więcej problemów z wydajnością i stabilnością systemu, administratorzy IT muszą reagować na nie tak szybko, jak to możliwe. Sytuacji tej jednak można uniknąć, jeśli zespoły IT będą proaktywnie i na bieżąco sprawdzać opinię zespołów na temat jakości pracy z oprogramowaniem i sprzętem. Właśnie dlatego zarządzanie doświadczeniem użytkowników (EUEM – End User Experience Management) jest przyszłością rozwiązywania problemów w IT!

W pigułce

  • W coraz bardziej złożonych środowiskach informatycznych kluczowe jest zoptymalizowanie doświadczeń użytkowników końcowych i zapobieganie frustrującym awariom systemów oraz problemom z wydajnością środowiska IT.
  • End User Experience Management (EUEM) poprzez zmianę perspektywy pozwala lepiej zrozumieć potrzeby użytkowników końcowych, które mogą być niewidoczne na pierwszy rzut oka.
  • Rozwiązanie EUEM zbiera dane dotyczące stabilności i wydajności środowiska IT, a następnie porównuje te wyniki z gromadzonymi równolegle opiniami użytkowników końcowych.
  • Na podstawie tych danych można zidentyfikować, a następnie zoptymalizować wadliwe aplikacje oraz nieefektywny sprzęt.

Na samym początku wyobraźmy sobie sytuację, w której administrator IT dostrzega nieznaną wcześniej lukę bezpieczeństwa w Google Chrome. Postanawia więc zaktualizować przeglądarkę. Dla działu IT oznacza to rozwiązanie problemu.

Jednak w wyniku aktualizacji, aplikacja zaczęła się zawieszać, a pracownicy „zalali” dział IT zgłoszeniami o nieprawidłowym działaniu. Zespół IT naprawia problem poprzez wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki na wszystkich urządzaniach końcowych.

Co to jest EUEM i dlaczego zyskuje na znaczeniu?

Poddając dokładnej analizie powyższy przykład, czy nie byłoby lepiej, gdyby administratorzy IT mogli uniknąć frustracji pracowników i wykryć awarie Google Chrome wcześniej? Dzięki temu mogliby działać bardziej proaktywnie, a nie tylko reagować na pojawiające się problemy. Właśnie to jest głównym celem End User Experience Management (EUEM).

Szczególnie w obecnych czasach, kiedy złożoność infrastruktury IT w firmach stale rośnie, zapewnienie użytkownikom końcowym pozytywnego doświadczenia z technologią jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Jednym z głównych wyzwań dla administratorów IT jest zrozumienie potrzeb i wymagań użytkowników. Tylko w ten sposób mogą zapewnić płynność i efektywność środowiska IT.

Koncentracja na stabilności i wydajności

Wykorzystując narzędzia takie jak baramundi Management Suite, administratorzy IT mogą zadbać o to, aby cała infrastruktura cyfrowa była zawsze aktualna i zabezpieczona. Ponadto, zespoły IT wykorzystujące tego rodzaju rozwiązania mogą łatwiej i szybciej realizować zadania niezbędne do zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa danych i komunikacji w firmie.

Nadal jednak kwestie dotyczące wydajności i stabilności środowiska IT nie są traktowane z należytą troską lub są całkowicie pomijane. Ponadto zdarza się, że awarie aplikacji lub długi czas ich uruchamiania nie są monitorowane przez zespół IT, a brak odpowiednich narzędzi do tego celu może pogłębiać ten problem

Zmiana perspektywy na użytkownika końcowego

Odmienną perspektywę zespołów IT i użytkowników końcowych można porównać do arbuza. Jego skórka jest symbolem punktu widzenia administratorów. Innymi słowy, jeśli zapewniają oni na bieżąco aktualizacje i utrzymują bezpieczeństwo technologii ich zadanie zostaje wykonane, a dashboard świeci się na zielono. Jednak po rozcięciu arbuza dostrzegamy perspektywę użytkowników, którzy zwracają uwagę na problemy z wydajnością, stabilnością działania i doświadczeniem użytkowania. Dlatego konieczne jest poszerzenie perspektywy i spojrzenie na problemy IT w sposób holistyczny, z uwzględnieniem potrzeb użytkownika końcowego.

Rozwiązanie EUEM ułatwia przyjęcie tej perspektywy. Narzędzie umożliwia porównanie ze sobą danych dotyczących stabilności i wydajności punktów końcowych z opinią użytkowników. Otrzymane wyniki stanowią cenną pomoc dla administratorów IT w monitorowaniu, optymalizowaniu doświadczeń użytkowników oraz zrozumieniu całego środowiska IT i jego użytkowników.

Zadowolony pracownik = efektywny pracownik

W oparciu o dane pozyskane z rozwiązania EUEM administratorzy IT mogą rozwiązać problemy z punktami końcowymi, zanim spowodują one frustrację użytkowników. Rozwiązanie pomaga wykrywać trudności takie jak:
 

  • wadliwe aplikacje;
  • nieefektywny sprzęt;
  • długi czas uruchamiania;
  • nieudane aktualizacje.

Już teraz rozwiązania EUEM są niezwykle popularne, a w przyszłości staną się jeszcze bardziej pożądane. Spowodowane jest to szybkim tempem rozwoju technologii i zmianami potrzeb użytkowników. Administratorzy IT doświadczyli tego na masową skalę, gdy musieli zaopatrzyć i zabezpieczyć setki urządzeń użytkowników mobilnych w ich domowych biurach na początku pandemii COVID-19.

Ostatecznie wszyscy administratorzy IT chcą, aby użytkownicy byli bezpieczni, efektywni i zadowoleni. Zminimalizowanie problemów z oprogramowaniem i sprzętem pozwoli uniknąć „fali” zgłoszeń od pracowników. Dzięki temu administratorzy będą mogli poświęcić więcej czasu na bardziej strategiczne zadania.

Czytaj więcej

Wpisy 1 do 3 z 3