IT Security | Production & Industry 4.0

Cyfrowa higiena w produkcji żywności

10. maja 2023, Avatar of Michael WeyerMichael Weyer

Przemysł spożywczy ma istotny wpływ na nasze życie. Czystość i bezpieczeństwo środowiska produkcyjnego, maszyn i żywności mają ogromne znaczenie dla naszego zdrowia. Wszelkie zagrożenia w tym sektorze niosą ze sobą tragiczne konsekwencje. W związku z tym, przedsiębiorstwa produkujące żywność powinny przyłożyć szczególną wagę do zabezpieczenia wykorzystywanych w produkcji systemów IT i OT. 

W pigułce

  • Według ustawy o zarządzaniu kryzysowym, systemy zaopatrzenia w żywność należą do infrastruktury krytycznej państwa. Wymagają zatem szczególnej ochrony, również przed zagrożeniami płynącymi z cyberprzestrzeni. 
  • Branża spożywcza jest silnie uzależniona od systemów IT i OT, ma niski poziom odporności na zagrożenia cyfrowe, a rosnąca liczba ataków może doprowadzić do wstrzymania produkcji, braków w dostawach czy skoków cen.
  • Rozwiązania UEM pomagają producentom żywności i powiązanym firmom poprawić bezpieczeństwo IT i OT oraz ich cyberodporność.

Cyberprzestępcy stają się coraz bardziej zuchwali w swoich działaniach i bez skrupułów atakują firmy i organizacje nawet z najbardziej newralgicznych sektorów gospodarki. Hakerzy, uniemożliwiając produkcję lub dystrybucję żywności, chcą wpłynąć na wzrost cen towarów, a nawet doprowadzić do braków żywności i niepokojów społecznych.

Zautomatyzowana produkcja zapobiega kosztownym przestojom

Jakość produktów, które trafiają na nasze talerze, w dużej mierze zależy od zautomatyzowanej i wydajnej produkcji, a także przetwarzania i dystrybucji żywności, do której wykorzystywane są zaawansowane czujniki i przemysłowe systemy sterowania (ICS). Każdy system stanowi jednak kolejną potencjalną płaszczyznę ataku dla cyberprzestępców i zwiększa wyzwania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem dla zespołów IT.

Ataki na ICS i inne oprogramowanie mogą wstrzymać produkcję i powodować konieczność zastosowania kosztownego odzyskiwania i przywracania systemów. Zagrożony jest również sprzęt rolniczy, systemy paszowe i HVAC dla zwierząt hodowlanych oraz zapasy nawozów lub rezerwy żywności dla konsumentów.

Zmniejszenie podatności na zagrożenia zarówno w infrastrukturze IT, jak i OT wymaga regularnych aktualizacji systemów, a w razie potrzeby szybkiego wprowadzania poprawek bezpieczeństwa. Ale jak przeciążone zespoły IT mogą skutecznie zaspokoić te potrzeby bez dalszego zwiększania obciążenia pracą?

UEM zwiększa bezpieczeństwo i zapewnia zgodność z przepisami

Rozwiązaniem tego problemu może być system Unified Endpoint Management (UEM), który zapewnia narzędzia do zarządzania podatnościami i regularnego aktualizowania wszystkich urządzeń, w tym komputerów PC, smartfonów, tabletów i inteligentnych systemów produkcyjnych.

UEM zapewnia:

  • Przejrzysty przegląd wszystkich punktów końcowych w sieci, ich stanu oraz oprogramowania zainstalowanego na każdym z nich.
  • Lepszą ochronę wszystkich urządzeń dzięki zautomatyzowanemu instalowaniu poprawek  i dystrybucji oprogramowania.
  • Szybsze wykrywanie i reagowanie na infekcje złośliwym oprogramowaniem dzięki ciągłej inwentaryzacji i monitorowaniu urządzeń.
  • Konsekwentne egzekwowanie zgodności z polityką bezpieczeństwa, w tym nadawanie praw dostępu czy instalowanie certyfikatów.

Wdrożenie tych środków, np. za pomocą pakietu baramundi Management Suite (bMS) pozwoli firmom z branży spożywczej zwiększyć odporność na zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni oraz – co niezwykle ważne – bezpieczeństwo żywności, którą wszyscy spożywamy.
 

bMS chroni produkcję żywności

Firmy z branży spożywczej ponoszą szczególną odpowiedzialność za zdrowie ludzi. Przeciwdziałanie zagrożeniom cyfrowym to wyzwanie techniczne i finansowe o daleko idących konsekwencjach. baramundi pomaga sprostać tym wyzwaniom.

Przeczytaj więcej o naszych kompleksowych i zintegrowanych rozwiązaniach tutaj.

Czytaj więcej

Wpisy 1 do 3 z 3