baramundi News

Proste i elastyczne: nowe wydanie bMS 2022

22. czerwca 2022, Avatar of Armin LeinfelderArmin Leinfelder

Firma baramundi w najnowszej wersji systemu baramundi Management Suite (bMS) 2022 odpowiada na potrzeby swoich klientów poprzez zwiększenie zarówno użyteczności, jak i elastyczności narzędzia. Administratorzy IT i użytkownicy końcowi mogą cieszyć się łatwą obsługą, większym bezpieczeństwem oraz lepszym widokiem na procesy związane z zarządzaniem infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa.

W pigułce

 • Wersja 2022 oprogramowania baramundi Management Suite (bMS) zwiększa użyteczność i elastyczność dla administratorów i użytkowników końcowych.
 • Oferuje tryb ciemny i wiele przypisań do urządzeń w kiosku.
 • Administratorzy korzystają z uniwersalnych grup dynamicznych, zaawansowanych poleceń niestandardowych i powiadomień bezpieczeństwa w Argus Cockpit.
 • Wydanie wzmacnia bezpieczeństwo poprzez kompleksowe sprawdzanie pakietów usług i weryfikację integralności plików instalacyjnych.
   

Wprowadzając wiele zmian jednocześnie, należy mieć pewność, że wszystkie funkcje są ze sobą kompatybilne i działają płynnie. Firma baramundi przeprowadziła wnikliwą i szczegółową analizę swojego rozwiązania do ujednoliconego zarządzania punktami końcowymi, aby udoskonalić wiele różnych obszarów zastosowań, poprawić wrażenia użytkowników, a także uprościć zarządzanie i zapewnić administratorom lepszy wgląd w procesy zachodzące w infrastrukturze informatycznej firmy. Wszystko to ma swój początek w zapewnieniu lepszych doświadczeń dla użytkowników.

Użyteczność na front-end i back-end

Najnowsza wersja Kiosku baramundi została wyposażona nie tylko w nowe i ciekawe funkcje, ale także w długo wyczekiwany tryb ciemny. Aplikacja jest teraz dostępna z alternatywnymi widokami w formie tabel lub kafelków. Obecnie do jednego urządzenia można przypisać wiele zadań jednocześnie albo wiele urządzeń do jednego zadania. Na przykład, użytkownicy mogą teraz zainstalować tę samą aplikację na tablecie Surface i komputerze Office w jednym kroku - to kolejny etap w kierunku większej wygody dla użytkowników końcowych.

W nowym wydaniu przede wszystkim skupiono się na zwiększeniu użyteczności dla administratorów IT. Uniwersalne grupy dystrybucyjne (UDG) oferują teraz możliwość zapisywania własnych układów kolumn. Często używane polecenia indywidualne są łatwo dostępne dzięki ulepszonym poleceniom niestandardowym (Custom Commands). W Argus Cockpit administratorzy IT mogą otrzymywać wczesne powiadomienia e-mail o krytycznych zmianach statusu usług takich jak Bitlocker, firewall czy programu antywirusowego. W tym celu należy odpowiednio skonfigurować wartości progowe filtrów UDG i indywidualnie aktywować powiadomienia e-mail. Ponadto, nowa wersja umożliwia również otrzymywanie powiadomień o usługach bMS i wygasających kluczach API raportowania, dzięki czemu można szybciej wykrywać i rozwiązywać nieprawidłowości w działaniu bMS.

Zaktualizowane zarządzanie aktualizacjami

W nowej wersji baramundi Management Suite dostępny jest domyślny profil aktualizacji. Wszystkie nowe punkty końcowe są do niego przypisywane i aktualizują się przy następnym zadaniu na podstawie konfiguracji tego profilu. W środowiskach o wysokim stopniu standaryzacji znacznie ułatwia to administratorom tworzenie zadań aktualizacji i szybsze przesyłanie ważnych uaktualnień do nowych urządzeń.

Aktualizacje, które nie działają prawidłowo lub powodują problemy można teraz znacznie łatwiej odinstalować. Korzystając z rozszerzenia zadania "Zarządzaj aktualizacjami firmy Microsoft", można cofnąć pojedyncze aktualizacje, całe pakiety aktualizacji lub poszczególne zbiorcze aktualizacje do czasu udostępnienia wolnej od błędów wersji oprogramowania. Po zakończeniu dezinstalacji wykonywana jest inwentaryzacja. Zdalny serwer równorzędny wybrany do przeprowadzenia inwentaryzacji lub aktualizacji punktu końcowego można dowolnie skonfigurować.

Większe bezpieczeństwo

Zespół ds. oprogramowania zarządzanego baramundi dokładnie sprawdza pakiety usług przed ich udostępnieniem do dystrybucji. Dotyczy to nie tylko zapewnienia instalacji, aktualizacji i uaktualnień, ale także sprawdzania pod kątem złośliwego oprogramowania. Po przygotowaniu pliku określana jest suma kontrolna, która jest przechowywana centralnie. Nowa wersja rozszerza łańcuch zabezpieczeń aż do agenta, dzięki czemu żadna aplikacja nie zostanie odinstalowana, jeśli źródła instalacji nie są zachowane i nienaruszone. Pakiety są zatwierdzane w tle, choć nadal możliwe jest ręczne wprowadzanie poprawek. W koncepcji bezpieczeństwa uwzględniono również instalację agenta zarządzającego baramundi, dzięki czemu sprawdzana jest integralność plików instalacyjnych. Oznacza to zabezpieczenie typu end-to-end, przy czym aplikacje docierają do urządzeń końcowych w niezmienionej postaci. W ten sposób skutecznie zapobiega się wszelkim atakom na łańcuch dostaw.

Więcej urządzeń, więcej aplikacji

Nowa wersja systemu zapewnia, że urządzenia w sieci, które wcześniej musiały być ręcznie dodawane do bMS, mogą teraz być automatycznie rejestrowane. Korzystając z alternatywnego protokołu SSH (Secure Shell), administratorzy mogą znaleźć więcej punktów końcowych ze środowisk IT i OT, co jest szczególnie przydatne do wykrywania i przechwytywania urządzeń opartych na systemie Linux. Informacje specyficzne dla SSH dostępne na urządzeniu sieciowym to port SSH, serwer, wersja lub określone klucze. Urządzenia korporacyjne oparte na systemie Android mogą być nadal bezproblemowo administrowane za pomocą nowej wersji, nawet po 2022 r., gdy Google wymusi zmianę API, zgodnie z zapowiedziami. Od tego momentu wymagana będzie wersja systemu bMS 2022 R1 lub nowsza.

W przyszłości aplikacje na Androida nie będą mogły być wydawane bezpośrednio przez Sklep Play, lecz będą zarządzane na specjalnie w tym celu utworzonej stronie. Tam można będzie je wydawać i ponownie usuwać. Teraz możliwe jest również dodawanie aplikacji webowych (WebApps). Aplikacje firmowe mogą być udostępniane bezpośrednio z bMC dla własnego środowiska, bez konieczności przechodzenia przez konto dewelopera. Jest to odpowiedź na prośbę wielu użytkowników wyrażoną na portalu opinii baramundi. Sam tryb aktualizacji można skonfigurować specjalnie dla każdej aplikacji, tak aby na przykład poszczególne aplikacje mogły być celowo utrzymywane na starszej wersji, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Innowacje, dodatki i ulepszenia

Oprócz różnych ulepszeń związanych z bezpieczeństwem, nowa wersja bMS zawiera także inne nowe funkcje:

 • W interfejsie użytkownika dodano wygodne funkcje, takie jak nowe szybkie wyszukiwanie i lista zakładek.
 • System obsługi zgłoszeń jest teraz w pełni dostępny w języku angielskim. Wszystkie szablony można wybrać zgodnie z żądanym językiem. W ustawieniach pracownicy mogą sprawdzić, w jakim języku powinni komunikować się z klientami.
 • Istniejące modele zatwierdzania danego typu zgłoszenia, np. serwisowego, można dowolnie łączyć z kolejnymi modelami tego typu. Zatwierdzenia następnego poziomu są wtedy automatycznie dystrybuowane w zgłoszeniu po jego wydaniu.
 • Oprócz dotychczasowych klasyfikacji, takich jak znaczenie czy pilność, szablon zgłoszenia został rozszerzony o pole "Priorytet".
 • Do użytku SSO (Single Sign-On) dostępna jest nowa wersja narzędzia do uwierzytelniania, za pomocą którego można sprawdzić aktualne informacje o uwierzytelnianiu użytkowników w sieci. Do uwierzytelniania nadal można używać ustawień z Active Directory.
 • Bezpośrednie wykonywanie działań na urządzeniach w sieci lub zakładach przemysłowych jest możliwe dzięki definiowanym przez użytkownika poleceniom klienta. Polecenia można definiować globalnie i w ten sposób udostępniać je wszystkim użytkownikom.

Jest to jednak tylko kilka najważniejszych elementów nowej wersji narzędzia bMS, w której główną rolę odgrywa wiele innych udoskonaleń produktu, zwiększenie zakresu funkcji, a przede wszystkim uproszczenie obsługi.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w uwagach do wydania.

Czytaj więcej

Wpisy 1 do 3 z 3