OS/Windows

Windows 11 nie będzie czekać: gotowi na zmianę?

08. maja 2024, Avatar of Ulrich WiedholzUlrich Wiedholz

Zbliżający się koniec wsparcia dla systemu Windows 10 wymaga dobrze zaplanowanej strategii. Jako administrator biorący udział w migracji do Windowsa 11 w baramundi chciałbym przedstawić tutaj kilka ze swoich najważniejszych doświadczeń z tego procesu.

W skrócie

  • Migracja do Windows 11 wymaga dokładnej analizy wymagań sprzętowych i przeprowadzenia ponownej instalacji systemu, by uniknąć problemów ze starszym oprogramowaniem.
  • Ogromne znaczenie ma dokładnie sprawdzony obraz, podobnie jak komunikacja z kluczowymi klientami i użytkownikami końcowymi w celu wykrycia błędów i poprawy komfortu użytkowania.
  • Windows 11 oferuje szereg korzyści, takich jak zwiększone bezpieczeństwo, wydajność i łatwość obsługi. Ponadto, system ten jest kompatybilny z najnowszym sprzętem i będzie długo wspierany przez Microsoft.

Przejście na Windows 11 jest obszernym projektem. Pisaliśmy już o tym, dlaczego nigdy nie jest za wcześnie na rozpoczęcie migracji do nowego systemu. Lecz jaki jest pierwszy krok?

Najważniejszym elementem na początku każdej migracji jest sprawdzenie kompatybilności sprzętu. Ze względu na wymagania systemu Windows 11 (procesory, TPM, itp.), niektóre urządzenia nie nadają się do migracji. Microsoft regularnie aktualizuje te wymagania, więc konieczne jest ciągłe aktualizowanie swoich analiz. Kluczowe jest sprawdzenie, ile urządzeń spełnia wymagania. W naszym przypadku wiele z nich kwalifikowało się do nowej wersji systemu. Firmy, w których tak nie jest, powinny przygotować się na wymianę sprzętu przed 2025 rokiem.

Jak jednak przeprowadzić samą migrację? W baramundi zdecydowaliśmy się na ponowną instalację systemu. Wiązało się to z nowymi wyzwaniami, takimi jak tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie grup użytkowników. Jednak dzięki odpowiednim skryptom byliśmy w stanie to zautomatyzować. 

Laying the foundation: The perfect image

W przypadku naszej migracji do Windowsa 11 istotne było również utworzenie idealnego obrazu systemu przed faktycznym jego wdrożeniem. Podczas prac musieliśmy zwrócić uwagę na wiele szczegółów, na przykład na integrację niezbędnych pakietów językowych i późniejsze dodanie nowych funkcji, takich jak Copilot. Następnym ważnym punktem do przeprowadzenia bezpośrednio na stacji roboczej użytkownika jest wyświetlenie „ekranu obsługi technicznej” na ekranie blokady oraz równoczesne dezaktywowanie myszy i klawiatury. Dzięki temu użytkownicy nie zalogują się przedwcześnie do systemu podczas instalacji.

Pozbądź się niepotrzebnych rzeczy i zachowaj tylko to, co najważniejsze

Jak już wspomnieliśmy, zdecydowaliśmy się zrezygnować z aktualizacji w bieżącej konfiguracji (typu in-place). Dzięki temu mogliśmy wyeliminować pojawienie się problemów wynikających ze starszej wersji systemu, takich jak chociażby nieaktualne polityki grup. Jednak z uwagi na to, że podczas instalacji odtwarzamy również usługę Active Directory, pierwsze co było konieczne, to utworzenie kopii zapasowej starych przydziałów grupowych w celu przywrócenia ich po instalacji na nowo skonfigurowanych urządzeniach. Byliśmy w stanie efektywnie zarządzić tym procesem używając skryptów.

Mimo że utworzenie jednolitego obrazu przed wdrożeniem oznaczało konieczność przeprowadzenia wielu testów i ciągłego dostosowywania, to nasze podejście do tego procesu opłaciło się. Dzięki temu regularnie przygotowywaliśmy się na innowacje, takie jak Microsoft Copilot.  Niezbędne okazały się etapy testów oparte na koncepcji pierścienia. Najpierw przeprowadziliśmy testy wewnętrzne, które później zostały rozszerzone na najważniejszych użytkowników z różnych działów w celu zapewnienia kompatybilności z używanym tam oprogramowaniem innych firm.

Sprawdzaj, testuj, wdrażaj

Niezwykle cenna była również wymiana informacji z naszymi kluczowymi użytkownikami, gdyż zgłosili oni około 20-25 proc. wszystkich wykrytych błędów. Zapytaliśmy ich również, jak postrzegają proces aktualizacji - na przykład, czy nasze wyskakujące komunikaty były jasne i czy wystąpiły jakieś nieoczekiwane zdarzenia. Ich opinie odegrały kluczową rolę w identyfikowaniu i naprawianiu błędów.

Co więcej, opinie innych użytkowników końcowych były również bardzo cenne w dalszym procesie. Podczas faz testowych dowiedzieliśmy się na przykład, gdzie lepiej jest nie ustalać sztywnych reguł. Pozwalamy im teraz wybierać między różnymi ustawieniami menu kontekstowego, polityk energetycznych, języków i tła za pośrednictwem naszego portalu samoobsługowego.

Windows 11: katalizator innowacji

Windows 11 zwiastuje nową erę innowacji, takich jak szereg ustawień Polityki Grupy, które obejmują przyjazne dla użytkownika opcje zarządzania. Jednak dzięki innowacyjnym funkcjom, takim jak Dev Drive i integracji z Copilot, ta wersja systemu Windows jest nie tylko aktualizacją, ale też skokiem w kierunku bardziej wydajnej i innowacyjnej przyszłości. Rozbudowane zasady grupowe Windows Server Active Directory zostały zaprojektowane w celu zapewnienia spójnej i bezpiecznej konfiguracji na wszystkich urządzeniach. Microsoft Security Compliance Toolkit zapewnia kompleksową listę ważnych zabezpieczeń dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows, która jest idealna do dostosowywania własnych obiektów zasad grupy (Group Policy Objects - GPO).

Jednak nawet w tym kontekście niezbędne jest kompleksowe przetestowanie ustawień zabezpieczeń przed ich faktycznym wdrożeniem. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu, wszystko to można osiągnąć bez żadnych problemów.

Bezpieczeństwo i wsparcie również w przyszłości

Odpowiednio wczesna i dobrze zorganizowana migracja do systemu Windows 11 zapewnia firmom wiele korzyści. Dzięki zaawansowanym funkcjom bezpieczeństwa, takim jak odizolowanie sprzętu i bezpieczny rozruch, administratorzy mogą znacznie poprawić ochronę danych w swojej firmie. Zoptymalizowana wydajność systemu Windows 11 zapewnia również szybsze uruchamianie i płynniejsze działanie aplikacji, co zwiększa produktywność pracowników. Zmodyfikowane elementy, takie jak menu Start i ulepszone opcje wielozadaniowości również poprawiają wrażenia użytkownika. Windows 11 jest kompatybilny z najnowszym sprzętem, umożliwiając korzystanie z bardziej zaawansowanych urządzeń. Ze względu na to, że Microsoft gwarantuje długoterminowe wsparcie i regularne aktualizacje dla Windows 11, przechodząc na nowy system operacyjny firmy mogą znacznie zwiększyć bezpieczeństwo firmy i utrzymywać swoje środowisko zawsze zaktualizowane.  

Windows 11 się opłaca

Nie czekaj na zbliżający się koniec wsparcia dla Windows 10. Skorzystaj już teraz z możliwości rozwoju, innowacji i bardziej wydajnej przyszłości, jaką oferuje Windows 11. Dowiedz się więcej w naszym bezpłatnym biuletynie informacyjnym.

Płynna migracja do systemu Windows 11

Czytaj więcej

Wpisy 1 do 3 z 3