Endpoint Management | Management Suite

Wydanie bMS 2022 R2 dla lepszych doświadczeń użytkowników końcowych

30. listopada 2022, Avatar of Armin LeinfelderArmin Leinfelder

Zarówno administratorzy IT, jak i zwykli użytkownicy urządzeń końcowych oczekują dzisiaj automatyzacji i płynniejszych procesów. Na potrzeby te odpowiada najnowsze wydanie systemu baramundi Management Suite (bMS) 2022 R2, które skupia się na polepszeniu doświadczeń użytkowników końcowych. Tym bardziej cieszymy się, że mamy możliwość udostępnienia nowego modułu Argus Experience. 

Praca jest o wiele przyjemniejsza, gdy można ją wykonać w łatwy sposób

Czym właściwie jest End User Experience? Każdy, kto kiedykolwiek trafił młotkiem w palec zamiast w gwóźdź wie, jak wygląda nieprzyjemne doświadczenie z narzędziami. Jednak przykład ten wskazuje na typowy błąd użytkownika. Natomiast, jeśli musiałbyś przez cały dzień pracować na niewygodnym fotelu, to skończysz skrzywiony z bólem pleców. Tu również doświadczenie użytkownika jest kiepskie, ale nie jest to już jego wina, a narzędzia, którym się posługuje. Ergonomiczny fotel biurowy nie tylko sprawi, że praca będzie przyjemniejsza, ale i użytkownik stanie się bardziej wydajny.

Nowy moduł baramundi Argus Experience (bEX)

Właśnie w tym miejscu pojawia się nasz nowy moduł baramundi Argus Experience. Jednak nie z lepszym fotelem, a z możliwością rozpoznania problemów użytkowników końcowych. Prawdopodobnie nie ma bardziej frustrujących sytuacji, niż zmarnowanie całego dnia pracy z powodu nagłej awarii oprogramowania. Podobnie irytujące mogą być systemy, które w ogóle nie działają lub uruchamiają się nieprawidłowo, co uniemożliwia użytkownikowi końcowemu wykonanie jakiekolwiek pracy. Jeśli ten problem pojawiaja się również u innych osób w organizacji, zespół IT zostaje zasypany zgłoszeniami od użytkowników, które muszą zostać rozwiązane.

Argus Experience jako pierwszy na rynku wprowadza funkcję wykrywania awarii oprogramowania. Moduł bEX umożliwia rejestrowanie i analizowanie nieprawidłowości oraz zawieszania się oprogramowania. Anomalie w oprogramowaniu mogą być przypisywane do urządzeń użytkowników końcowych i badane retrospektywnie przez okres do trzech miesięcy. Ponadto, możliwe jest wyświetlenie dokładnych okresów, w których nastąpiło nasilenie awarii. W ten sposób można określić, czy za błąd odpowiada konkretna aktualizacja, rollout oprogramowania, urządzenia końcowe, wersja oprogramowania czy np. duże obciążenie sieci.

Argus Cockpit również umożliwia lepszą pracę

Argus Cockpit od pewnego czasu zdobywa popularność wśród dostawców usług zarządzanych ze względu na możliwość kontrolowania różnych środowisk IT w ramach jednego interfejsu. Najnowsza wersja systemu - 2022 R2 - pozwala teraz łatwo konfigurować te środowiska i dodawać użytkowników ze zdefiniowanymi uprawnieniami. Administratorzy IT mogą dokładnie określać zakres dostępu i uprawnień każdej osoby. Przykładowo, dyrektorzy ds. bezpieczeństwa informacji (CISO) mogą otrzymać ograniczony dostęp do raportowania bAC, a kierownicy IT wgląd do statystyk w trybie tylko do odczytu, bez możliwości zmiany konfiguracji w obu przypadkach.

Więcej czasu dzięki automatyzacji

Automatyzacja zawsze stanowiła kluczowy czynnik w efektywnym zarządzaniu punktami końcowymi. Nowe wydanie systemu baramundi wprowadza w tym zakresie trzy usprawnienia, które ułatwiają pracę administratorów.

  • Automation Studio zawiera nowe wyszukiwanie treści, które znajduje całe fragmenty tekstowe zarówno w obrębie głównych skryptów, jak i w skryptach w nich osadzonych.
  • Filtrowanie za pomocą uniwersalnych grup dynamicznych (Universal Dynamic Groups - UDGs) umożliwia definiowanie automatycznych zadań na wszystkich obsługiwanych platformach. To samo dotyczy poleceń niestandardowych.
  • To samo dotyczy poleceń niestandardowych: Oprócz systemu Windows, te "niestandardowe polecenia" można wywołać na Androidzie, iOS, macOS i Linuksie bezpośrednio z konsoli zarządzania baramundi Management Center. W ten sposób można wygodnie uruchamiać aplikacje przy minimalnym wysiłku lub automatycznie odczytywać właściwości urządzeń, takie jak IMEI (International Mobile Equipment Identity), numer seryjny lub unikalny identyfikator urządzenia.

To tylko kilka najważniejszych usprawnień systemu dodanych w wersji 2022 R2. Oprócz nich, narzędzie bMS zawiera również wiele innych ulepszeń poprawiających funkcjonalność i użyteczność. 
Szczegółowe informacje można znaleźć w uwagach do wydania.

Czytaj więcej

Wpisy 1 do 3 z 3