End User Experience

Zarządzanie punktami końcowymi w oparciu o dane: zwycięski atut proaktywnych adminów

20. czerwca 2024, Avatar of Robert KlingerRobert Klinger

Kluczową rolę w utrzymaniu optymalnych cyfrowych środowisk pracy, niezbędnych do zapewnienia satysfakcji pracowników oraz wydajnej pracy, odgrywają administratorzy IT. Mogą to jednak robić - jednocześnie zapewniając płynną obsługę użytkowników - tylko wtedy, gdy mają wiedzę o wszystkich punktach końcowych w czasie rzeczywistym. Dzięki zarządzaniu punktami końcowymi w oparciu o dane są w stanie podejmować decyzje i odpowiednie działania w celu utrzymania punktów końcowych cały czas pod kontrolą.

W skrócie

 • Poziom zadowolenia oraz wydajności pracowników zależy w dużej mierze od sprawnie funkcjonującego cyfrowego środowiska pracy. Określa ono bowiem decydujący kurs dla innych parametrów IT, od bezpieczeństwa po zaakceptowane technologie.
 • Kompleksowy przegląd i stały dostęp do dokładnych danych dotyczących punktów końcowych ma duże znaczenie przy podejmowaniu przez działy IT właściwych decyzji - nawet w sytuacjach kryzysowych - w celu ochrony przed potencjalnymi cyberatakami lub efektywnego zarządzania zasobami IT.
 • Współczesne narzędzia, takie jak nasz innowacyjny moduł Argus Experience, zapewniają szczegółowy wgląd w środowisko użytkownika końcowego i pozwalają działom IT na proaktywne i zapobiegawcze optymalizowanie środowiska sieciowego.

To, czy cyfrowa transformacja firmy przebiega skutecznie, często można zauważyć na najniższym poziomie. Idealnym dowodem na to jest sprawne funkcjonowanie cyfrowego środowiska pracy. Szczegółowe wyjaśnienie, dlaczego pozytywne cyfrowe doświadczenie pracownika (DEX) staje się coraz ważniejszym czynnikiem sukcesu w zarządzaniu użytkownikami mobilnymi i pracującymi zdalnie, a także coraz bardziej złożonymi strukturami lokalnymi i chmurowymi, zawarliśmy w poprzednich artykułach. Jeżeli cyfrowe miejsce pracy nie spełnia oczekiwań, działy IT szybko stają się obiektem krytyki.

Żegnamy intuicję: przestarzałe dane o punktach końcowych to złe dane

Stare dane to złe dane - nic nie jest prawdziwsze w informatyce niż te powiedzenie. Nawet wczorajsze dane mogą prowadzić do błędnych decyzji w sytuacji kryzysowej. Dzieje się tak, ponieważ dane z poprzedniego dnia zwykle nie mówią niczego o sposobie, jak punkty końcowe w firmie są dziś chronione, ani o tym, gdzie czai się aktualne ryzyko potencjalnych cyberataków. Działy IT mogą podejmować właściwe decyzje tylko wtedy, gdy dysponują najbardziej aktualnymi, dokładnymi i obszernymi danymi na temat swojego środowiska punktów końcowych. Znaczenie aktualnych danych może się jednak różnić w zależności od obszaru. Jeśli na przykład cykl odświeżania sprzętu jest niski tj. odbywa się to raz na dwa lub trzy lata, nie ma znaczenia, czy dane modelu procesora lub dysku twardego są sprzed miesiąca. Jednak gdy specjaliści IT muszą podejmować decyzje o wycofaniu serwerów lub migracji obciążeń ze środowiska fizycznego do wirtualnego, dane sprzed kilku dni powodują trudności. Dzięki dokładnym danym w czasie rzeczywistym pracownicy działów IT są w znacznie lepszej sytuacji. Rozwiązania tych wszystkich problemów, a zwłaszcza możliwość decydowania o tym, które informacje są najbardziej istotne dla danego problemu, leżą w zarządzaniu punktami końcowymi opartym na danych.

Świadomi i gotowi do decydowania w sytuacjach kryzysowych

Dostępność kompleksowych danych o wszystkich aktywnych punktach końcowych sieci umożliwia administratorom IT podejmowanie świadomych działań w każdej sytuacji. Mają oni wtedy niezbędną wiedzę by podejmować właściwe decyzje do zapewnienia sprawnego funkcjonowania cyfrowego środowiska pracy wszystkim współpracownikom. Istnieją jednak cztery istotne obszary danych, na które działy IT powinny zwracać szczególną uwagę. Są to:

 • Dane dotyczące zasobów: Dokładny wgląd w czasie rzeczywistym jest niezbędny, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Dane ewidencyjne obejmują w szczególności informacje o tym, które urządzenia są podłączone do sieci i jakie aplikacje są na nich uruchomione.
   
 • Luki w zabezpieczeniach: Ostrzeżenia o niedawno wykrytych lukach w zabezpieczeniach pojawiają się dosyć często - i przeważnie jest to najwyższy czas na szybkie wdrożenie poprawek we wszystkich punktach końcowych. Nie każde ostrzeżenie wymaga jednak kompleksowej aktualizacji w całej sieci. Aby działy IT mogły pewnie zdecydować, czy i gdzie wymagana jest aktualizacja oprogramowania w przypadku każdego alertu o podatności, muszą dogłębnie zrozumieć swoje punkty końcowe, w tym pliki, komponenty oraz biblioteki używane przy potencjalnie zagrożonych aplikacjach.
   
 • Awarie aplikacji: Gdy pracownicy IT wiedzą, co powoduje awarię klienta lub jakie czynniki wpływają na wydajność procesora w czasie rzeczywistym, mogą formułować świadome zalecenia dotyczące działań. Ustalanie powodów pojawienia się blue screena ma także wpływ na produktywność pracowników i ewentualne bezpieczeństwo IT.
   
 • Praca zdalna: Dane pokazują, czy środki ochronne podjęte względem lokalnych punktów końcowych są również skuteczne w przypadku pracowników pracujących w trybie zdalnym lub hybrydowym oraz czy ich punkty końcowe są odpowiednio chronione.

Właściwe narzędzie sprawia, że wyzwanie jest prostsze

Na szczęście istnieje wsparcie dla administratorów IT zmagających się z tym wyzwaniem. Dzięki baramundi Argus Experience, można w każdej chwili rejestrować aktualne statusy punktów końcowych, zapewniając przy tym informatykom szczegółowy wgląd w poziom zadowolenia użytkowników końcowych. Oparte na chmurze narzędzie umożliwia wykrywanie i analizowanie awarii we wczesnym etapie, nim wpłyną one na użytkowników końcowych. Szczegółowa analiza oprogramowania i sprzętu umożliwia wykrycie u wszystkich zarządzanych użytkowników aplikacji, które powodują częste awarie lub długi czas ładowania. W jednym z wcześniejszych blogów wyjaśniłem, które „małe” techniczne sprawy są najczęstszym źródłem niezadowolenia użytkowników końcowych. Mając szczegółową analizę, działy IT mogą przedstawić zarządowi swoje rekomendacje dotyczące usprawnień informatycznych takich jak kompleksowa migracja do Windows 11 po wykazaniu wyższego zadowolenia użytkowników korzystających już z Win 11.

Oparte na danych zarządzanie punktami końcowymi w czasie rzeczywistym: działaj proaktywnie

Zarządzanie punktami końcowymi w oparciu o dane stanowi dziś dla informatyków fundament ochrony i optymalizacji środowisk IT. Jedynie poprzez dostęp do ważnych informacji w czasie rzeczywistym można szybko wykryć i naprawić poważne luki w zabezpieczeniach oraz źródła niezadowolenia, a także zapewnić użytkownikom końcowym wysokiej jakości środowisko pracy. Gdy coraz bardziej się ono digitalizuje i zawsze jest online, zwinna, bezpieczna i bardziej wydajna infrastruktura informatyczna jest niezwykle ważne. Jedynie administratorzy, którzy na bieżąco kontrolują swoje punkty końcowe, mają dostęp do informacji potrzebnych do podejmowania właściwych decyzji i proaktywnego inicjowania odpowiednich działań w sytuacjach kryzysowych. Nie tylko zapobiega to powstawaniu kosztownych awarii technicznych, ale także zmniejsza ryzyko niezadowolenia użytkowników oraz obniżenia ich produktywności.

Oparte o dane cyfrowe doświadczenia użytkowników

Zapewnij użytkownikom końcowym ochronę przed typowymi problemami oraz zadbaj o lepszą stabilność i wydajność systemów informatycznych dzięki proaktywnemu zarządzaniu z wykorzystaniem dokładnych informacji o punktach końcowych.

Jak zoptymalizować cyfrowe doświadczenia użytkowników?

Czytaj więcej

Wpisy 1 do 3 z 3