Dzięki analizie danych w czasie rzeczywistym i zautomatyzowanej kontroli procesów za pośrednictwem systemów OT, firmy stają się pionierami Przemysłu 4.0.

Production & Industry 4.0

Skuteczna automatyzacja przemysłu

31. maja 2023, Avatar of Alexander SpatzigAlexander Spatzig

Systemy OT? PLC? PCS? Prawdopodobnie te skróty nic nie mówią osobom, które na co dzień nie zajmują się inżynierią mechaniczną. Warto jednak wiedzieć, że rozwój przemysłu ma istotny wpływ na życie każdego z nas, a bezpieczeństwo i płynność procesów produkcyjnych zależy od systemów OT.

W pigułce

  • Systemy OT, w skład których wchodzą programowalne sterowniki logiczne (Programmable Logic Controller - PLC) i systemy sterowania procesami (Process Control Systems - PCS) zwiększają produktywność, jakość pracy i bezpieczeństwo w firmach produkcyjnych.
  • Systemy te wykorzystywane są do sterowania procesami produkcyjnymi, identyfikowania obszarów wymagających naprawy i proaktywnego znajdywania rozwiązań w oparciu o dane pozyskane w czasie rzeczywistym.

W ostatnich latach automatyzacja przemysłowa znacząco się rozwinęła dzięki zastosowaniu systemów OT (Operational Technology). Jednym z kamieni milowych tego postępu było wprowadzenie robotów przemysłowych. Do tego czasu maszyny i urządzenia były obsługiwane ręcznie przez pracowników, a to wiązało się z wysokimi kosztami pracy, częstszym występowaniem błędów ludzkich oraz wypadkami zagrażającymi zdrowiu lub życiu. Obecnie wiele procesów produkcyjnych jest zautomatyzowanych z pomocą robotów. Jakie jeszcze rozwiązania obejmują systemy OT i jaką rolę odgrywają one w automatyce przemysłowej?

IT vs. OT

W odróżnieniu od systemów IT (Information Technology) przeznaczonych do zarządzania środowiskiem informatycznym i analizowania informacji, systemy OT służą do automatyzacji procesów przemysłowych i sterowania procesami fizycznymi. Przykładami tej kategorii systemów mogą być programowalne sterowniki logiczne (PLC) i systemy sterowania procesami (PCS).

Poprawa bezpieczeństwa i wydajności

Wykorzystanie systemów OT w automatyzacji przemysłu jest różnorodne. Jednym z ich najważniejszych zadań jest sterowanie maszynami i systemami produkcyjnymi poprzez zbieranie i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym. Ponadto, poprzez optymalizację procesów produkcji i zwiększenie efektywności maszyn możliwe jest poprawienie wydajności środowiska produkcyjnego, a ścisła jego kontrola może wpłynąć pozytywnie na jakość finalnego produktu.

Unikanie kosztownych awarii

Systemy OT odgrywają również kluczową rolę w bezpieczeństwie automatyki przemysłowej. Po pierwsze, za ich pomocą specjaliści OT mogą identyfikować i zapobiegać potencjalnym zagrożeniom i ryzyku. Po drugie, są one wykorzystywane do konserwacji i serwisowania urządzeń. Nie tylko wydłuża to żywotność sprzętu, ale również pozwala uniknąć jego kosztownych napraw. Po trzecie, ich wykorzystanie pomaga dbać o bezpieczną obsługę maszyn, instalacji i minimalizacji ryzyka wystąpienia wypadków podczas pracy. Ponadto, dzięki stałemu monitorowaniu danych pozyskanych w czasie rzeczywistym, system OT pomaga w identyfikacji potencjalnych problemów i proaktywnym poszukiwaniu rozwiązań.

Wnioski

Systemy OT odgrywają kluczową rolę w automatyce przemysłowej. Wspomagają one firmy w zarządzaniu, optymalizacji i usprawnieniu procesów produkcyjnych. Niezależnie od tego, czy pracujesz jako inżynier mechaniki, czy nie, zrozumienie tej kwestii może być niezwykle przydatne.

Czytaj więcej

Wpisy 1 do 3 z 3